Begunstigelse

Begunstigelse handler om at tage stilling til, hvem der skal have udbetaling fra Skandia, når du dør.

Dine forsikringer i Skandia har automatisk standardbegunstigelsen ”nærmeste pårørende”. Hvis du ønsker, at udbetalingen fra Skandia skal gå til en anden, skal du give os besked.

Når begunstigelsen er ’nærmeste pårørende’ sker udbetalingen i prioriteret rækkefølge til:

1. Ægtefælle eller registreret partner

Efterlader du ikke ægtefælle/registreret partner, udbetales til:

2. Samlever, som du har boet sammen med i to år, eller som du venter, har eller har haft barn sammen med

Efterlader du heller ikke en samlever, der opfylder kravene, udbetales til:

3. Livsarvinger

Efterlader du heller ikke børn eller deres efterkommere, udbetales til:

4. Arvinger ifølge testamente

Har du ikke oprettet testamente, udbetales til:

5. Arvinger efter arveloven:
a) Forældre og deres børn
b) Bedsteforældre og deres børn

Hvis der ingen arvinger er efter arveloven, sker udbetalingen til boet.

Forsikringer - FØR 1. januar 2008

Hvis din forsikring er oprettet før 1. januar 2008, eller du selv har indsat begunstigelsen ”nærmeste pårørende” før den 1. januar 2008, skal du være opmærksom på, at din samlever ikke er omfattet af personkredsen ”nærmeste pårørende”.

Hvis din forsikring er oprettet før 1. januar 2008 eller du selv har indsat nærmeste pårørende som begunstigelse før 1. januar, kan du derfor overveje, om du vil:

 • beholde begunstigelsen "Nærmeste pårørende" fra før 1. januar 2008 - eksempelvis hvis du ønsker, at udbetalingen sker til dine børn og ikke din samlever
 • indsætte begunstigelsen "Nærmeste pårørende" på ny efter 1. januar 2008 - for at sikre at udbetalingen ved din død sker til din samlever.

Alternativt kan din samlever indsættes som "Navngivet begunstiget" - se nærmere herom nedenfor.

Indsæt en ny begunstiget

Hvis standardbegunstigelsen ”nærmeste pårørende” ikke dækker dit behov, kan du selv bestemme, hvem der skal have udbetalingen ved at indsætte en navngiven begunstiget. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis du gerne vil begunstige dit barn i stedet for din samlever eller ægtefælle eller du ønsker at begunstige en forening.

Hvem du kan indsætte som navngiven begunstiget, afhænger af, om der er fradragsret for indbetalingen til din forsikring.

Pensionsordning uden fradragsret

På pensionsordninger uden fradragsret er der som udgangspunkt ingen begrænsning på, hvem du kan begunstige. Du kan med andre ord frit vælge, hvem du gerne vil tilgodese. Fx foreninger, venner eller fjerne familiemedlemmer, som ikke er omfattet af personkredsen nærmeste pårørende.

På aldersforsikringer kan du kun begunstige personer omfattet af definitionen ”nærmeste pårørende”, en eventuelt fraskilt ægtefælle, stedbørn, stedbørns livsarvinger eller en navngiven person, der er har fælles bopæl med dig ved indsættelsen af begunstigelsen, eller denne persons livsarvinger.

Pensionsordning med fradragsret

Pensionsordninger med fradragsret er typisk ratepensioner, livslange pensioner og kapitalpensioner. Hvis din pensionsordning er fradragsberettiget, kan du kun vælge imellem at begunstige:

 • Din ægtefælle/registrerede partner
 • Din samlever (en person, som du har fælles bopæl med på indsættelsen, men I behøver ikke leve i et ægteskabslignende forhold)
 • Din fraskilte ægtefælle/registrerede partner
 • Dine børn og deres efterkommere
 • Ægtefælle/registreret partners egne børn (også efter skilsmisse/separation)
 • Samlevers egne børn og deres efterkommere
 • ”nærmeste pårørende” (se ovenfor)
 • ”Ingen” (udbetalingen sker til boet)

Vil du gerne tilgodese andre end de personer, som er nævnt ovenfor, eller velgørende foreninger på en pensionsordning med fradragsret, skal du oprette et testamente.

Hvis du hverken efterlader dig ægtefælle/registeret partner, en samlever eller børn, kan du anvende standardbegunstigelsen ”nærmeste pårørende”. Udbetalingen vil så ske uden om boet og direkte til arvingerne ifølge testamentet.

Hvis du efterlader dig ægtefælle/registreret partner, en samlever eller børn, skal du udover at oprette et testamente også ændre begunstigelsen til ”Ingen”, så udbetalingen sker til boet.

Vær dog opmærksom på, at ægtefælle/registeret partner og livsarvinger (børn eller disses efterkommere) har tvangsarveret, og at du derfor muligvis ikke kan disponere over det fulde beløb. Udbetalingen er heller ikke kreditorbeskyttet, når den sker til boet.

Uigenkaldelig begunstigelse

Hvis du gør begunstigelsen uigenkaldelig betyder det, at du har givet afkald på at kunne ændre begunstigelsen, med mindre den begunstiget skriftligt giver samtykke til ændringen. Du bør derfor altid overveje det grundigt, inden du gør en begunstigelse uigenkaldelig.

Kreditorbeskyttelse

Når der er en begunstigelse på en forsikring, sker udbetalingen kreditorbeskyttet fordi den sker direkte til den begunstiget uden om boet. Hvis ”ingen” er indsat som begunstiget, så udbetaling sker til boet, er udbetalingen ikke kreditorbeskyttet.

Sådan ændrer du en begunstigelse

Vil du gerne ændre den begunstigelse, som er på dine forsikringer, skal du gøre det skriftligt ved at udfylde og indsende begunstigelseserklæringen til Skandia. Begunstigelsen gælder først, når Skandia har modtaget begunstigelseserklæringen fra dig. Du modtager herefter en bekræftelse fra os og en ny pensionsoversigt

Vi anbefaler, at du udfylder begunstigelseserklæringen sammen med din pensionsrådgiver.

Du kan hente blanketten her.

 • © Skandia 2021
 • 17-05-2021 18:13
 • 1.0.7400.20084:685