Godt at vide om pensionsudbetaling

Det er en god idé at lægge en plan for, hvordan din økonomi bliver, når du ikke længere arbejder. Din pensionsudbetaling bliver fx påvirket af din pensionsalder, hvor længe pensionen skal række, og hvordan du vil sikre dine efterladte.

Hvornår kan jeg få min pension udbetalt?

Pensionsudbetalingsalderen er det tidspunkt, hvor du tidligst kan få din pension udbetalt, når du trækker dig fra arbejdsmarkedet.

 • Er din pensionsordning oprettet før den 1. maj 2007, kan udbetalingen tidligst begynde, når du fylder 60 år.
 • Er din pensionsordning oprettet efter den 1. maj 2007, afhænger tidspunktet for, hvornår du tidligst kan få udbetalt din pension af, hvornår du er født.


Læs mere

Udbetalingstidspunktet for din pension afhænger af, hvornår den er oprettet:

 • Frem til 1. januar 1959 tidligst ved 60 år og senest ved 75 år. Der er ingen seneste aldersgrænse for livslang pension.
 • 1. januar – 30. juni 1959 tidligst ved 60 ½ år og senest ved 75 ½ år. Der er ingen seneste aldersgrænse for livslang pension.
 • 1. juli – 31. december 1959 tidligst ved 61 år og senest ved 76 år. Der er ingen seneste aldersgrænse for livslang pension.
 • 1. januar – 30. juni 1960 tidligst ved 61 ½ år og senest ved 76 ½ år. Der er ingen seneste aldersgrænse for livslang pension.
 • Efter 30. juni 1960 tidligst 5 år før folkepensionsalderen. For aldersforsikring og kapitalpension senest 15 år efter pensionsudbetalingsalderen. For ratepension senest 25 år efter pensionsudbetalingsalderen. Der er ingen seneste aldersgrænse for udbetaling af livslang pension.

Vil du ændre datoen for din første pensionsudbetaling?

Så er det en god idé, at du tager en snak med din rådgiver. Som udgangspunkt kan du godt flytte startdatoen. Men det afhænger af, hvilken type pension der er tale om, og hvornår du eller din arbejdsgiver har oprettet den. Derudover kan du først få din opsparing udbetalt, når der ikke længere indbetales på den – fx af en arbejdsgiver. Vær også opmærksom på, at du skal betale en afgift til staten, hvis du får udbetalt din pension tidligere end din pensionsudbetalingsalder - og at der kan være begrænsninger i din aftale, som betyder, at du ikke kan få din pension udbetalt før din pensionsudbetalingsalder.

Kontakt din rådgiver, hvis du har spørgsmål.

Særskat på store udbetalinger

Folketinget vedtog 4. juni 2010 at lægge en særlig skat på udbetalinger til pensioner, som er større end 379.900 kr. Skatten gælder dog kun i en kort årrække.

Relevant hvis du går på pension inden 2019

Den særlige skat er kun relevant for dig, der går på pension inden 2019.

Loven gælder kun nogle typer pensioner

Den særlige skat skal betales på de samlede udbetalinger fra folkepension, ATP, ratepensioner, livslange pensioner og ophørende livrenter.

Skatten gælder både, når udbetalingen sker til dig selv, og hvis pengene går til dine efterladte.

Den særlige skat gælder ikke udbetalinger fra aldersforsikringer, kapitalpensioner, invalidepensioner, førtidspension eller efterløn.


Særskat - kun i en kort årrække

Den særlige skat trådte i kraft 1. januar 2011 og fases ud over en periode på ni år.

De første fire år er satsen på 6 % om året. Herefter falder skatten med 1 % om året indtil 2020, hvor skatten forsvinder.

  2011-2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Skattesats 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 %

Gælder udbetalinger større end 388.200 kr.

Den særlige skat skal betales af de samlede udbetalinger til pension, som overstiger et bundfradrag på 388.200 kr . Bundfradraget vil blive reguleret hvert år.

Ægtefæller kan dele bundfradraget

Udnytter den ene ægtefælle ikke sit bundfradrag, kan man overføre op til de første 129.500 kr. til den anden ægtefælle.

Eksempel - Søren og Anne går på pension i 2017

  Søren Anne
Samlet udbetaling af pensionen 500.000 kr. 100.000 kr.
Bundfradrag i 2017 388.200 kr. 388.200 kr.
Beløb, der skal betales skat af 111.800 kr. -
Bundfradrag, der kan overføres - 29.500 kr.
Overført bundfradrag 29.500 kr. -
Beløb, der skal betales skat af 82.300 kr. -
Særlig skat på 6 % 2.469 kr. -

Bliver min pensionsudbetaling modregnet?

I nogle tilfælde modregnes udbetaling fra en pensionsordning i offentlige ydelser. Herunder kan du få et overblik over, hvordan udbetaling fra forskellige pensionstyper påvirker sociale ydelser og efterløn.


Se overblik
Modregning i/pensionstype Ratepension/
Ophørende livrente
Livslang pension Aldersforsikring Kapitalpension
Sociale ydelser Modregning afhængig af din personlige indkomst Modregning afhængig af din indkomst Ingen modregning Ingen modregning
Efterløn, hvis du:
- er født 1/1 1956
- går på efterløn i mere endn 3 år
Ja, både i privat- og firmapension Ja, både i privat- og firmapension Ja, både i privat- og firmapension Ja, både i privat- og firmapension
Efterløn, hvis du:
- er født før 1/1 1956
- går på efterløn i 3 år
Firmapension:
Modregning hvis udbetalt samtidig med efterlønnen

Privatpension:
Ingen modregning
Firmapension:
Modregning hvis udbetalt samtidig med efterlønnen

Privatpension:
Ingen modregning
Ingen modregning Ingen modregning
Efterløn, hvis du:
- er født 1/1 1956 eller senere
Ja, både i privat- og firmapension Ja, både i privat- og firmapension Ja, både i privat- og firmapension Ja, både i privat- og firmapension

Hvordan vil du sikre dine efterladte?

Det er også vigtigt, at du forholder dig til, hvad der skal ske med din pension, når du dør. Den måde du sikrer dine efterladte på, kan nemlig også påvirke dine egne pensionsudbetalinger. Og det er ikke alle pensioner, der udbetales til dine efterladte.


Læs mere

Af samme årsag hjælper vi dig med at sikre dine efterladte, når vi rådgiver om pension og forsikring. Tag en livsvarig livrente som eksempel. Dine efterladte får normalt udbetalt din livslange pension, hvis du dør, inden du er startet med at få udbetalt pensionen. Men dør du, efter du er startet med at få udbetalingerne, bortfalder den livslange pension uden yderligere udbetaling. Derfor kan det være en god idé at sikre dine efterladte økonomisk, hvis du dør. Det kan du gøre ved at købe en garanti, som sikrer, at dine efterladte får udbetalt et fast beløb i en aftalt periode.

 

Vidste du også, at:

 • mange arbejdsgivere har særlige muligheder for dig, som vil trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet og gå ned i tid før pension? Spørg din arbejdsgiver, så du kender dine muligheder
 • du kan bruge efterlønsberegneren til at få et fingerpeg om, hvor meget du kan få i efterløn, og hvad du økonomisk kan få ud af det?
 • © Skandia 2019
 • 25-05-2019 07:28
 • 1.0.7079.19297:430