Rådgivning med ægtefællen sætter tanker i gang

Hans-Christian Schultz har som gymnasielærer ikke sin pension i Skandia. Alligevel er han blevet rådgivet om sit friliv, fordi han blev inviteret med, da hans kone skulle til rådgivning om sin pension. Mødet og ikke mindst de centrale spørgsmål, der bliver stillet i frilivsprofilen, har givet – og giver fortsat – anledning til mange gode snakke over middagsbordet derhjemme.

 Hans-Christian Schultz på 66 år har egentlig nået sin pensionsalder. Som dansklærer på et gymnasium nord for København har han en arbejdsmarkedspension, der er reguleret af en overenskomst. Men det er svært at stoppe helt efter 30 år som underviser. Så da han har fået mulighed for at gå på nedsat tid, er 75 procent af fuldt skema en god måde for ham at få en gradvis overgang til livet efter arbejdslivet.

Hans kone Karen, der er kommunikationskonsulent, er imidlertid fem år yngre og arbejder fuldtid. Så de har ad flere omgange talt om, at de kommer til at stoppe med at arbejde forskudt. Da hun som kunde i Skandia kunne invitere sin ægtefælle med til en fælles rådgivning om deres friliv, greb de muligheden.

”På mødet i Skandia talte rådgiveren ikke kun om penge, han spurgte os i stedet, hvad har vi lyst til at bruge vores penge til og ikke mindst hvornår. Som pensionist bliver ens muligheder for at låne penge fx begrænset, fordi man ikke har en løbende indtægt. Derfor er det vigtigt at få sådan noget på plads, inden man stopper helt med at arbejde. Hvis vi skal have noget mere plads i vores kreditforeningslån, så er det nu,” siger Hans-Christian Schultz.

Hvornår skal vi gøre hvad?  

Mødet og de indledende forberedelser satte mange tanker i gang. Fx da både Hans-Christian Schultz og hans kone blev bedt om at udfylde en frilivsprofil forud for mødet med Skandias rådgiver. I profilen skulle de bl.a. svare på, om de forventer at bruge flere eller færre penge på bolig, transport, rejser m.m. i fremtiden.

”Helt overordnet er vi enige om perspektivet for vores fremtid sammen. Alligevel overraskede det mig, at vi ikke havde taget snakken om, hvornår vi skal gøre hvad. Skal vi fx allerede nu gå i gang med at få os et nyt socialt liv et andet sted, eller er det først, når vi går med rollatorer, at vi skal melde os ind i nogle lokale foreninger? Og hvornår vil det fx være en idé at flytte fra det hus, vi bor i nu? Her er det vigtigt, at vi har afstemt vores forventninger med hinanden,” siger Hans-Christian Schultz

Samtale om meget andet end økonomi

Til rådgivningsmødet oplevede han, at der blev sat ord på en masse praktiske ting, og ikke kun på de økonomiske beregninger. Hvor hans kone fx gerne vil arbejde frivilligt, når hun er i sit friliv, så er han selv ikke helt afklaret med, hvad tiden skal gå med, men han er begyndt at forestille sig mere konkret, hvordan hans hverdag kommer til at se ud, når han ikke længere skal undervise.

”Min kone har generelt en meget mere optimistisk indstilling til livet og har derfor også en forventning om at blive 100 år. Selv er jeg nok lidt mere pessimistisk anlagt, og det er også ret vigtigt, at vi også får planlagt vores økonomi efter den aldersforskel, der er imellem os. Vi vil blandt andet gerne have råd til at foretage et forældrekøb til vores søn på 20 år, der flytter hjemmefra inden for de nærmeste år, og sådan noget er vigtigt at få på plads allerede nu,” siger Hans-Christian Schultz.

Aftalen er, at de begge to skal mødes med Skandias rådgiver igen, når Hans-Christian Schultz går yderligere ned i tid, sådan at de kan få den rette plan for ægteparrets økonomi og ikke mindst for Karens udbetalingsplan fra Skandia, når den tid kommer.

  • © Skandia 2020
  • 09-08-2020 13:44
  • 1.0.7400.20084:430