Prognoser giver et indtryk af din økonomiske fremtid

Der er blandt andet taget højde for inflationen, når vi beregner prognosen for dine forventede udbetalinger. Derfor kan du sammenligne beløbet med din nuværende løn før skat. Dog skal du ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af din pensionsudbetaling. Brug tallet, når du sammen med din rådgiver skal planlægge din økonomi som pensionist.

Se din prognose på Mit Skandia

Brug de forventede udbetalinger, når du vurderer din pensionsordning

De forventede udbetalinger er et bud på, hvad du kan forvente at få udbetalt, når du går på pension. Der er altså ikke tale om en garanti eller et løfte om en udbetaling af en vis størrelse, men det bedste bud, vi kan give, ud fra de forudsætninger, vi kender i dag. De forventede udbetalinger kan fx hjælpe dig med at:

 • afdække dit behov for opsparing
 • fastlægge størrelsen af dine indbetalinger
 • afstemme dine forventninger til din fremtid som pensionist
 • planlægge udbetalingen af din pension i forhold til offentlige ydelser

Måske er dine forventede udbetalinger lidt større eller mindre end i den sidste prognose, du så. Det kan have mange årsager, fx at afkastet har været højere eller lavere end forventet, eller at du har ændret indbetalingernes størrelse eller helt standset dem. Det kan også skyldes ændringer i de forudsætninger, som ligger bag beregningen.

Når de forventede udbetalinger beregnes ligger der en lang række forudsætninger og antagelser bag. Hvis der undervejs i den periode, du sparer op, sker ændringer i disse forudsætninger, ændrer de forventede udbetalinger sig også. En højere forventet levealder vil fx resultere i en lavere forventet udbetaling på en livslang pension, fordi opsparingen skal holde længere, mens lavere udgifter til forsikring, vil give højere udbetalinger. 

Sådan beregner vi dine forventede udbetalinger

Alle oplysninger om forventede fremtidige udbetalinger er baseret på skøn. Det vil sige, det er forventede beløb, der er beregnet på baggrund af en række antagelser og forudsætninger. En forventet udbetaling er altså en såkaldt prognose og ikke en garanti for en udbetaling. Hvis forudsætningerne for beregningen ændrer sig, vil prognosen og dermed din forventede udbetaling følge med.

I beregningen af dine forventede udbetalinger indgår din eksisterende pensionsopsparing, hvor meget der indbetales og de løbende omkostninger til administration, investering og rådgivning samt prisen for forsikringer. Derudover indgår forventninger til:

 • udviklingen i danskernes levetid
 • hvor mange, der bliver for syge til at arbejde
 • fremtidige afkast
 • fremtidig pensionsafkastskat
 • inflationen

Skandia fastsætter den forventede levealder med udgangspunkt i Finanstilsynets gennemsnitsberegning af forventede levetider og viden om vores kunder. Vores forventninger til det fremtidige afkast og til inflation følger satserne (2019), som Finans Danmark og Forsikring & Pension fastsætter hvert år. Det betyder, at du kan sammenligne din forventede udbetaling med forventede udbetalinger fra andre leverandører, som også følger disse satser. 

Tjek pensionen med jævne mellemrum

En forventet udbetaling er et skøn på det tidspunkt, hvor prognosen er beregnet – ikke en garanti - og virkeligheden kan udvikle sig helt anderledes, end vi forventer. Derfor anbefaler vi alle vores kunder at tjekke pensionen hvert andet eller tredje år, eller når der sker større begivenheder i livet – og kontakte os, hvis man har spørgsmål eller behov for rådgivning.

Det er fx en god idé at gennemgå pensionen, hvis man bliver gift eller skilt, arver, får børn, køber eller sælger fast ejendom, eller hvis jobsituationen ændrer sig.

* Du skal være opmærksom på, at forventede udbetalinger er ikke bindende for Skandia, men alene et udtryk for forventninger baseret på en række antagelser.

 • © Skandia 2020
 • 20-01-2020 18:51
 • 1.0.7104.21234:431