Opsparingsløsninger for enhver smag

Den arbejdsgiverbetalte pension er en attraktiv del af lønpakken for de fleste danskere, og bruges af flere virksomheder, som en aktiv del af dét, at tiltrække og fastholde medarbejdere. Derfor er det vigtigt, at der er noget for enhver smag.

En pensionsopsparing hos Skandia giver dine medarbejdere en opsparing med gode muligheder for afkast, og en høj grad af tilpasning. Og opsparingen kan i vidt omfang tilpasses den enkeltes behov.

Begge dele er vigtige. For selvom det er fristende at sige, at en pensionsopsparing kun handler om at få det bedst mulige afkast, så er det kun den halve sandhed. Afkastet skal nemlig også ses i lyset af den risikovillighed, du og dine medarbejdere har, og den tryghed, I ønsker. Og det varierer helt naturligt fra person til person.

Noget for enhver smag

Vi har lavet vores opsparingsløsninger, så der er noget for enhver smag. Og vi rådgiver selvfølgelig dig og dine medarbejdere om den bedst mulige løsning med udgangspunkt i den enkeltes liv, ønsker og risikovillighed.

Vi tilbyder i alt fem forskellige opsparingsløsninger:

Skandia Match

Hvis I mener, at en aktiv og løbende pleje af investeringerne giver det bedste afkast over tid – men ikke selv vil bruge tid på at finde de rigtige investeringer.

Læs mere om Skandia Match.

Skandia Basic

Hvis I lægger vægt på en pensionsopsparing med lave omkostninger, hvor investeringerne er passivt forvaltet og følger udvalgte aktie- eller obligationsindekser.

Læs mere om Skandia Basic.

Skandia Safe

Hvis I gerne vil have indbygget sikkerhed og gode muligheder for et attraktivt afkast. Her er I sikre på at have en opsparing (efter omkostninger, forsikringsdækninger, skatter mv.), som mindst svarer til det indbetalte beløb.

Læs mere om Skandia Safe.

Skandia Livscyklus

Hvis I vil have pengene investeret ud fra hver enkelts risikovillighed, men ikke selv vil tilpasse investeringerne undervejs. Risikoen tilpasses helt automatisk til, hvor mange år der er til pensionen.

Læs mere om Skandia Livscyklus.

Skandia Link

Hvis I selv ønsker at tage stilling til investeringerne og kan lægge jeres egen investeringsstrategi.

Læs mere om Skandia Link.

  • © Skandia 2019
  • 25-05-2019 07:47
  • 1.0.7079.19297:430