Vi er ved jeres side, hvis en medarbejder bliver syg

Raske medarbejdere er guld værd. Når vi er raske og trives, præsterer vi bedre, vi er gladere, og vi laver færre fejl. Derfor er det godt, at I som ledere og virksomhed har fokus på sygdom, forebyggelse af sygdom og trivsel hos medarbejderne.

Skandias helbredsvejledning står ved jeres side, hvis sygdommen banker på. Vi tilbyder værktøjer og hjælp, så I kan få syge medarbejdere godt tilbage, og passe godt på de øvrige medarbejdere imens.

Ring til os. Hellere nu end senere

Og gerne inden en sygdom eller udfordrende situation eskalerer. Vi hjælper jer i mange situationer, også når det ikke handler om sygdom. Det kan både være arbejdsrelaterede, familiemæssige eller private situationer, fx:

 • Hvis en medarbejder er pårørende til en syg
 • Hvis en medarbejders børn har fysiske eller psykiske udfordringer
 • Hvis en medarbejder er sygemeldt
 • Hvis en medarbejder føler sig stresset
 • Hvis der på anden vis er tegn på mistrivsel hos en medarbejder
 • Hvordan I passer på de øvrige kolleger, når en medarbejder er sygemeldt.

Ring til vores fælles helbredsindgang på 7010 0117, så hjælper vi jer videre.

Sådan gør I, hvis sygdommen banker på

Hvis I mærker tegn på sygdom eller mistrivsel, eller hvis en medarbejder sygemelder sig i længere tid, så ring til os på 7010 0117. Jo hurtigere vi kan sætte ind, jo større forskel kan vi gøre for jer og for jeres medarbejder.

Følg disse trin og se, hvordan et typisk forløb ser ud:

 1. En af jeres medarbejdere viser tegn på sygdom eller mistrivsel, eller også har I udfordringer på arbejdspladsen, der kan føre til samme. Måske I allerede er der, hvor I har modtaget en langtidssygemelding fra en medarbejder.

  Ring til Skandias helbredsvejledning. Så tager vi en snak om situationen og hjælper jer med at få klarhed over muligheder og fremgangsmåder.

 2. På baggrund af vores første snak udarbejder vi sammen med jer et forslag til, hvordan vi bedst muligt hjælper jer, så I kan forebygge sygefravær – eller få jeres syge medarbejder tilbage i arbejde. Dette forslag taler vi om, og I kommer evt. med input, så planen matcher jeres virksomhed bedst muligt og samtidig giver medarbejderen de bedste betingelser for at blive rask.

 3. Herefter taler vi om, hvilke tiltag og initiativer vi sammen skal sætte i gang. Alt efter jeres behov, kan det fx være, at:

  • Vi hjælper jer med at strukturere hverdagen, så I både tager hensyn til den syge medarbejder og de øvrige kolleger
  • Vi hjælper jer i forhold til mulighedserklæring og fastholdelsesplan
  • Vi hjælper jer med kontakt til myndigheder og andre offentlige instanser.

  Vi har løbende dialog, så længe I har behov. På den måde kan vi hjælpe jer, når det gavner jer mest.

 4. Når tiden er inde, taler vi med jer og medarbejderen, hvor vi sammen finder den bedste plan for, hvordan medarbejderen kan komme godt tilbage til arbejdet. Planen indeholder aftaler om arbejdstid og opgaver, og den er et vigtigt led i medarbejderens forløb og i, at jeres virksomhed får medarbejderen tilbage.

 5. Vi taler løbende sammen, hvor I får mulighed for at stille spørgsmål, og vi kan hjælpe med at justere, hvis der er behov. Når medarbejderen er godt tilbage på arbejdet, og når I er klar til det, stopper vi vores samtaler. I er dog altid velkomne til at ringe igen, hvis I får behov.

 • © Skandia 2021
 • 26-01-2021 09:57
 • 1.0.7400.20084:685