Konference: God ledelse som stressforebyggende strategi

ArbejdsmiljøCentret og Skandia inviterer til gratis inspirationsmøde, vi sætter fokus på, hvad ledelsen aktivt kan gøre for at forebygge en af vor tids største arbejdsmarkedsudfordringer – stress.

Konferencen er for private virksomheder

Målet er, at give ledere og HR-ansvarlige indblik i, hvilke opmærksomhedspunkter de skal have på organisationen og deres medarbejdere i et ofte krævende arbejdsmarked.

Arrangementet finder sted

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 13.00-16.00, hos Skandia
i Ørestaden.
Kay Fiskers Plads 9
2300 København

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 13.00-16.00 i Bramdrupdam
Sports- og Mødecenter i Kolding.
Bramdrupdam Skovvej 110
6000 Kolding

Hvilket oplæg vil du deltage i?

På tilmeldingssiden skal du vælge ét af tre oplæg, som du skal deltage i, i den sidste del af arrangementet. Du kan læse mere om de tre oplæg herunder.

Stressforebyggelse på alle niveauer i virksomheden

Vi ved, at en afgørende faktor for at knække stresskurven på arbejdspladsen er, at det er en fælles indsats lige fra det strategiske niveau til det operationelle. Men ikke to virksomheder er ens, og hvad der virker det ene sted, virker ikke nødvendigvis det andet.

I dette oplæg bliver du præsenteret for en række specialiserede og målrettede indsatser fra ArbejdsmiljøCentrets stresspalette, som forskellige virksomheder har brugt til at skræddersy en stressforebyggelses- og håndteringspakke, der tager højde for virksomhedskulturen, kerneopgaven og den aktuelle situation i den enkelte virksomhed.

Når lederen mærker konsekvenserne

De tårnhøje krav, der stilles til ledere om at sikre medarbejdernes trivsel og sundhed, kan betyde, at lederen glemmer sig selv og risikerer at sætte sin egen trivsel på spil – eller måske ligefrem bliver sygemeldt med stress.

Du præsenteres i dette oplæg for redskaber, som hjælper lederen med at finde balance og sikre egen trivsel, og der gives inspiration til, hvordan lederen kan håndtere sin egen risiko for stress og skabe balance i sin ledelse.

Stressforebyggelse via en sund livsstil

Faktorer som søvn, kost, motion og lys har betydning for den enkeltes håndtering af stress. Dette oplæg giver inspiration til, hvad du selv kan gøre for at håndtere stress ved at sætte fokus på din krop via livsstilsmæssige justeringer inden for kost, søvn og fysisk aktivitet.

Du får:

  • forståelse for, at styrke din fysiske krop bedst muligt, så du kan forebygge og reducere stress.
  • konkret viden om kost, søvn og fysisk aktivitet i forhold til stress.
  • viden om, hvilken betydning lyset har for din trivsel.
  • idéer til, hvad du kan gøre nu og her

 

Du vælger, hvilket oplæg du vil deltage i, på tilmeldingssiden.

  • © Skandia 2019
  • 19-08-2019 15:58
  • 1.0.7104.21234:431