Fondsfakta

Handelsbanken, Danske Aktier

Seneste kurs (23-09-2020) 116,11
 
Information fra Skandia Link

NAV beregnes hver handelsdag via gældende markedspriser på fondens beholdninger.
Evt. udbytte geninvesteres automatisk i fonden af Skandia Link.

Daglige data (pr. 23-09-2020) Fonden
Afkast i år
12,31 %
Afkast seneste måned
-1,17 %
Afkast seneste 3 måneder
9,50 %
Afkast seneste år
23,30 %
Afkast seneste 3 år
23,12 %
Afkast seneste 5 år
57,22 %
Investeringsmandat
Afdelingen investerer i danske aktier. Målet for investeringsstrategien er at skabe et merafkast i forhold til det generelle aktiemarked i Danmark. Afdelingen følger således en aktiv investeringsstrategi. For at sikre en hensigtsmæssig risikospredning skal afdelingens investeringer fordeles på mellem 20 og 35 selskaber. Sammensætningen af investeringerne tilpasses løbende forventningerne til forhold af betydning for brancher og selskaber, herunder strukturelle og teknologiske ændringer, den økonomiske og finansielle udvikling samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Afdelingernes investeringer skal overholde placeringsreglerne for investeringsforeninger som anført i kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger mv.
Indekseret kursudvikling
Generel Info
Fondsforvalterens navn på fonden
Handelsbanken, Danske Aktier
Område
Reference indeks / benchmark
Equity Denmark
Porteføljemanager
Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige
ÅOP - Årlige investeringsomkostninger i procent
1,48% (2020)
Fondskode
DK0060255875
Emissionstillæg/Købstillæg
0,00 %
Indløsningsfradrag
0,00 %
Fond startdato
08-10-2010
Skandia Link startdato
22-06-2017
Pensionsbeskatnings sats
15,30 %
KIID
Risikoniveau
Morningstar Sustainability Rating
  • © Skandia 2020
  • 24-09-2020 17:59
  • 1.0.7400.20084:430