Bestandsoverdragelse

AP Pension livsforsikringsaktieselskab (AP Pension) købte den 2. januar 2019 aktierne i Skandia Link Livsforsikring A/S (Skandia). 

For at forenkle koncernstrukturen har Skandia søgt Finanstilsynet om tilladelse til at overdrage alle forsikringsaktiviteter fra Skandia til AP Pension. 

Overdragelsen er af rent teknisk karakter og vil betyde, at kunderne efter overdragelsen vil være forsikret og/eller have deres pensionsopsparing i AP Pension. Overdragelsen af den eksisterende forsikringsbestand sker efter reglerne i § 204 i Lov om finansiel virksomhed, og Finanstilsynet har derfor den 11. december 2020 udarbejdet en redegørelse, som du kan  læse herunder:

Indsigelser mod den beskrevne overdragelse skal sendes til Finanstilsynet på adressen nedenfor inden den 11. marts 2021:

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
Finanstilsynet@ftnet.dk

Når indsigelsesfristen er udløbet, vil Finanstilsynet tage stilling til, om overdragelsen kan finde sted.

Finanstilsynet har fredag den 16. april givet tilladelse til, at overdragelsen kan finde sted som planlagt.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 13:01
  • 1.0.7400.20084:685