Forbehold og forudsætninger

Oplysningerne her på hjemmesiden er vejledende og bygger på informationer, som er kendt ved redaktionens slutning.

Vi tager forbehold for fejl og for, at vi eventuelt ændrer i vores produkter, omfanget af dækninger og i forsikringsbetingelser. Du kan læse mere i aftaler, policer, pensionsbevis, forsikringsbetingelser og pensionsvilkår om de betingelser og forudsætninger, der gælder i dit konkrete tilfælde.

Indholdet erstatter heller ikke individuel personlig rådgivning, herunder juridisk, regnskabsmæssig eller anden professionel rådgivning. Modtageren opfordres til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 12:17
  • 1.0.7400.20084:685