Registrering og behandling af personoplysninger

Herunder kan du læse om, hvad vi registrerer, og hvordan vi behandler dine oplysninger, når du har sagt ja til at modtage nyheder, tilbud og gode råd fra Skandia.

Skandia registrerer kun personoplysninger, hvis de er nødvendige, og vi behandler de personlige oplysninger, vi får, med stor respekt og i overensstemmelse med reglerne.

Reglerne for beskyttelse af personoplysninger er beskrevet i EU's Databeskyttelsesforordning GDPR (General Data Protection Regulation), som trådte i kraft den 25. maj 2018 i hele EU, og altså også i Danmark.

Hvilke typer oplysninger registrerer Skandia om mig?

For at sende dig nyheder, tilbud og gode råd, har vi som minimum brug for denne type af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger

Hvis du allerede er kunde i Skandia, vil vi desuden anvende oplysninger, som vi har i forvejen, så vi kan sende nyheder, tilbud og gode råd, som er særligt relevante for dig, fx:

 • Andre stamoplysninger, fx familieforhold
 • CPR-nummer
 • Oplysninger om dine eventuelle produkter og dit kundeforhold hos os
 • Oplysninger om dit erhverv og din arbejdsplads

Hvor stammer mine personoplysninger fra?

De oplysninger, vi registrerer om dig, kommer fra:

 • Dig selv

Hvis du allerede er kunde, kan oplysningerne desuden komme fra:

 • Din arbejdsgiver, hvis din ordning fx er tegnet igennem din arbejdsplads
 • Pensions- og forsikringsmæglere, fx hvis din ordning er tegnet igennem en mægler
 • Pensions- og forsikringsselskaber, hvis din ordning overføres fra et andet selskab
 • Offentlige myndigheder, fx CPR-registeret
 • Serviceleverandører, fx i forbindelse med tilfredshedsundersøgelser.

Hvor længe gemmer Skandia mine oplysninger?

Hvis du er kunde hos Skandia, opbevarer vi dine oplysninger i 10 år, efter at du er holdt op med at være kunde. Det sker med baggrund i forældelsesreglerne. Oplysningerne vil naturligvis ikke blive brugt til at sende dig nyheder, tilbud og gode råd, hvis du trækker dit samtykke hertil tilbage.

Hvis du ikke er kunde hos Skandia, opbevarer vi dine oplysninger, så længe dit samtykke til, at vi sender nyheder, tilbud og gode råd, gælder.

Hvorfor må Skandia registrere og behandle oplysninger om mig?

Vi registrerer personoplysninger om dig, fordi du har givet dit samtykke til, at Skandia sender information om fx produkter og services, som kan være relevante for dig.

Vi behandler også dine oplysninger, hvis vi har en forpligtelse ifølge lovgivningen – fx i forbindelse med kontrol af evt. hvidvaskning. Vi kan også behandle dine oplysninger til at udarbejde statistik i Skandia, og når vi i øvrigt har en legitim og berettiget interesse. Det kan fx være i forbindelse med tilfredshedsmålinger.

Hvem kan mine oplysninger blive delt med?

Vi kan have behov for at dele oplysninger om dig med andre, men kun i det omfang, det er nødvendigt, og kun de relevante oplysninger i det enkelte tilfælde. Som udgangspunkt deler vi kun oplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne opfylde vores aftale med dig.

Der kan være behov for at dele oplysninger med fx:

 • En ekstern samarbejdspartner, hvis du har pensions- og/eller sundhedsordning igennem en af Skandias samarbejdspartnere
 • Serviceleverandører, fx PR- og marketingbureauer i forbindelse med kampagner
 • Eksterne print- og kuverteringsbureauer, hvis information sendes med posten eller e-Boks.

Hvilke rettigheder har jeg?

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig selv.

 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning. Det gælder dog ikke oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan administrere din pensionsordning eller forsikring, så længe du er kunde hos os.

 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller fx med henblik på at behandle et krav fra din side.

 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at få sendt dine oplysninger til dig selv eller eller en anden dataansvarlig (fx et andet pensionsselskab)
  Du har i visse tilfælde ret til at få en fil med dine personoplysninger hos os i et almindeligt anvendt digitalt format samt at få overført disse personoplysninger fra os til en anden dataansvarlig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvordan kontakter jeg jer?

Skandia har ansvaret for registreringen og behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Skandia
Kay Fiskers Plads 9
2300 København S
CVR-nr.: 20 95 22 37
Telefon: 7012 1213
Mail: via kontaktformularen på www.skandia.dk/kontakt

Hvis du har generelle spørgsmål til vores håndtering af personoplysninger, kan du også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på mail via kontaktformularen på skandia.dk/kontakt eller ved at sende et brev til Skandia, Att. Databeskyttelsesrådgiver, Kay Fiskers Plads 9, 2300 København S.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg er utilfreds med Skandias behandling af mine oplysninger?

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, opfordrer vi dig til at kontakte os på 7012 1213, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra 8.30-16.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 • © Skandia 2021
 • 22-06-2021 15:40
 • 1.0.7400.20084:685