Fondsliste

Opsparingsfonde Ansvarlighed Risiko År til dato 2018 2017 2016
Aktier Danske
BIL Danmark, Danske Small Cap
6,95 % -22,55 % 12,36 % -2,63 %
Handelsbanken, Danske Aktier
13,50 % -12,43 % 13,21 % 2,52 %
Nykredit, Danske Fokusaktier
11,47 % -9,00 % 12,13 % -
Aktier Europæiske
Investec, Europa
10,45 % -14,26 % 15,30 % 2,38 %
SEB, Europa Small Cap
13,96 % -15,71 % 24,20 % -11,47 %
Aktier Globale
C WorldWide, Global Ethical
13,64 % -1,33 % 12,23 % -6,37 %
Goldman Sachs, Global Small Cap
16,43 % -10,14 % 6,56 % 11,20 %
NNIP, Bæredygtig Globale Aktier
15,79 % -7,20 % 8,70 % 4,84 %
Aktier Japanske
Capital Group, Japan
7,30 % -18,65 % 24,20 % -2,11 %
Capital Group, Japan - EUR Hedged
7,16 % -19,32 % 22,82 % -3,80 %
Aktier Nordamerikanske
T R Price, USA
14,92 % 2,71 % 34,65 % 1,55 %
T R Price, USA Smaller
19,23 % -6,26 % 17,33 % 13,95 %
Aktier Nordiske
Carnegie Inv Bank, Nordiske Aktier
20,72 % -4,98 % 7,18 % -3,51 %
Aktier Nye Markeder/Pacific
C WorldWide, Asia ex. Japan
13,94 % -20,62 % 52,77 % 3,43 %
Invesco, Storkina
14,36 % -14,23 % 41,52 % 4,47 %
JPMorgan, Brasilien
13,94 % -5,22 % 29,51 % 41,87 %
JPMorgan, Indien
2,49 % -12,19 % 37,50 % -7,00 %
JPMorgan, Latin Amerika
12,62 % -9,53 % 27,53 % 19,26 %
Schroders, Østeuropa
11,85 % -6,38 % 11,58 % 35,29 %
T R Price, Globale Nye Markeder
13,53 % -16,72 % 41,60 % 11,23 %
Aktier Sektor
BlackRock, Guldaktier
6,85 % -17,58 % 2,68 % 50,92 %
Fidelity, Teknologiaktier
19,66 % 0,49 % 19,41 % 19,80 %
JPMorgan, Healthcare Aktier
10,25 % 2,52 % 20,08 % -15,42 %
Schroders, Ejendomsaktier EUR-h
14,77 % -12,32 % 10,88 % -2,74 %
T R Price, Råstoffer Aktier
13,08 % -17,90 % 8,27 % 23,84 %
Alternative investeringer
Skandia AM, Alternative Fonde
3,13 % -2,65 % 0,87 % 2,65 %
Obligationer Danske
Skandia AM, Korte Obligationer
0,37 % -0,14 % 0,74 % 1,55 %
Skandia AM, Lange Obligationer
1,93 % 0,71 % 2,38 % 4,37 %
Obligationer High Yield
MacKay Shields, USA High Yield Obl. EUR-h
5,87 % -6,99 % 4,57 % 12,89 %
Nordea, Europa High Yield Obligationer
5,16 % -4,47 % 5,59 % 6,63 %
Obligationer Investment Grade
JPMorgan, Global Inv. Grade Obl. EUR-h
2,91 % -5,22 % 3,58 % 3,45 %
Obligationer Nye Markeder
Aberdeen, Nye Markeder Obligationer
6,69 % -8,35 % 11,60 % 12,20 %
Pengemarked Danmark
Skandia AM, Pengemarked
0,10 % -0,04 % 0,63 % 0,55 %

Rating af ansvarlighed

Investeringsfondene tildeles ”ansvarlighedsglobusser” af Morningstar. Tildelingen af globusser er afhængig af den sektor, fonden ligger i. Investeringsfondene sammenlignes altså ikke alle mod alle, men kun i forhold til de fonde, der ligger i samme kategori. Eksempler på kategorier er ”Danske Aktier”, ”Globale Aktier”, ”Råvare-aktier”, ”Teknologi-aktier” osv. Morningstar vurderer fondene inden for hver enkelt kategori efter et ansvarlighedsprincip. Når alle fonde i en kategori har fået en ansvarlighedsscore, tildeles fem globusser til de 10 procent bedste, fire globusser til de næste 22,5 procent osv. og en globus til de 10 procent svageste. Princippet for tildelingen af en til fem globusser er altså det samme i alle kategorier, men da fondene vurderes inden for den enkelte kategori, kan det være svært at sammenligne fonde på tværs af kategorier.

  • © Skandia 2019
  • 20-03-2019 14:36
  • 1.0.7009.27596:430