Fondsliste

Opsparingsfonde Ansvarlighed Risiko År til dato 2018 2017 2016
Aktier Danske
BIL Danmark, Danske Small Cap
3,89 % -22,55 % 12,36 % -2,63 %
Handelsbanken, Danske Aktier
17,03 % -12,43 % 13,21 % 2,52 %
Nykredit, Danske Fokusaktier
21,11 % -9,00 % 12,13 % -
Aktier Europæiske
Investec, Europa
14,93 % -14,26 % 15,30 % 2,38 %
SEB, Europa Small Cap
25,72 % -15,71 % 24,20 % -11,47 %
Aktier Globale
C WorldWide, Global Ethical
31,23 % -1,33 % 12,23 % -6,37 %
Goldman Sachs, Global Small Cap
24,70 % -10,14 % 6,56 % 11,20 %
NNIP, Bæredygtig Globale Aktier
29,65 % -7,20 % 8,70 % 4,84 %
ValueInvest Global
17,09 % 1,31 % 3,02 % 7,79 %
Aktier Japanske
Capital Group, Japan
16,04 % -18,65 % 24,20 % -2,11 %
Capital Group, Japan - EUR Hedged
15,56 % -19,32 % 22,82 % -3,80 %
Aktier Nordamerikanske
T R Price, USA
22,47 % 2,71 % 34,65 % 1,55 %
T R Price, USA Smaller
31,93 % -6,26 % 17,33 % 13,95 %
Aktier Nordiske
Carnegie Inv Bank, Nordiske Aktier
34,76 % -4,98 % 7,18 % -3,51 %
Aktier Nye Markeder/Pacific
C WorldWide, Asia ex. Japan
16,42 % -20,62 % 52,77 % 3,43 %
Invesco, Storkina
16,63 % -14,23 % 41,52 % 4,47 %
JPMorgan, Brasilien
15,47 % -5,22 % 29,51 % 41,87 %
JPMorgan, Indien
-0,12 % -12,19 % 37,50 % -7,00 %
JPMorgan, Latin Amerika
14,41 % -9,53 % 27,53 % 19,26 %
Schroders, Østeuropa
30,35 % -6,38 % 11,58 % 35,29 %
T R Price, Globale Nye Markeder
17,32 % -16,72 % 41,60 % 11,23 %
Aktier Sektor
BlackRock, Guldaktier
23,22 % -17,58 % 2,68 % 50,92 %
Fidelity, Teknologiaktier
41,37 % 0,49 % 19,41 % 19,80 %
JPMorgan, Healthcare Aktier
14,79 % 2,52 % 20,08 % -15,42 %
Schroders, Ejendomsaktier EUR-h
25,45 % -12,32 % 10,88 % -2,74 %
T R Price, Råstoffer Aktier
9,88 % -17,90 % 8,27 % 23,84 %
Obligationer Danske
Skandia AM, Korte Obligationer
-0,14 % -0,14 % 0,74 % 1,55 %
Skandia AM, Lange Obligationer
3,31 % 0,71 % 2,38 % 4,37 %
Obligationer High Yield
MacKay Shields, USA High Yield Obl. EUR-h
9,08 % -6,99 % 4,57 % 12,89 %
Nordea, Europa High Yield Obligationer
7,61 % -4,47 % 5,59 % 6,63 %
Obligationer Investment Grade
JPMorgan, Global Inv. Grade Obl. EUR-h
8,74 % -5,22 % 3,58 % 3,45 %
Obligationer Nye Markeder
Aberdeen, Nye Markeder Obligationer
11,48 % -8,35 % 11,60 % 12,20 %
Pengemarked Danmark
Skandia AM, Pengemarked
-0,49 % -0,04 % 0,63 % 0,55 %

Rating af ansvarlighed

Investeringsfondene tildeles ”ansvarlighedsglobusser” af Morningstar. Tildelingen af globusser er afhængig af den sektor, fonden ligger i. Investeringsfondene sammenlignes altså ikke alle mod alle, men kun i forhold til de fonde, der ligger i samme kategori. Eksempler på kategorier er ”Danske Aktier”, ”Globale Aktier”, ”Råvare-aktier”, ”Teknologi-aktier” osv. Morningstar vurderer fondene inden for hver enkelt kategori efter et ansvarlighedsprincip. Når alle fonde i en kategori har fået en ansvarlighedsscore, tildeles fem globusser til de 10 procent bedste, fire globusser til de næste 22,5 procent osv. og en globus til de 10 procent svageste. Princippet for tildelingen af en til fem globusser er altså det samme i alle kategorier, men da fondene vurderes inden for den enkelte kategori, kan det være svært at sammenligne fonde på tværs af kategorier.

  • © Skandia 2019
  • 19-11-2019 19:18
  • 1.0.7104.21234:430