Fondsliste

Opsparingsfonde Ansvarlighed Risiko År til dato 2018 2017 2016
Aktier Danske
BIL Danmark, Danske Small Cap
4,91 % -22,55 % 12,36 % -2,63 %
Handelsbanken, Danske Aktier
14,09 % -12,43 % 13,21 % 2,52 %
Nykredit, Danske Fokusaktier
13,99 % -9,00 % 12,13 % -
Aktier Europæiske
Investec, Europa
7,51 % -14,26 % 15,30 % 2,38 %
SEB, Europa Small Cap
17,91 % -15,71 % 24,20 % -11,47 %
Aktier Globale
C WorldWide, Global Ethical
17,14 % -1,33 % 12,23 % -6,37 %
Goldman Sachs, Global Small Cap
15,37 % -10,14 % 6,56 % 11,20 %
NNIP, Bæredygtig Globale Aktier
16,90 % -7,20 % 8,70 % 4,84 %
ValueInvest Global
9,63 % 1,31 % 3,02 % 7,79 %
Aktier Japanske
Capital Group, Japan
4,13 % -18,65 % 24,20 % -2,11 %
Capital Group, Japan - EUR Hedged
3,79 % -19,32 % 22,82 % -3,80 %
Aktier Nordamerikanske
T R Price, USA
13,31 % 2,71 % 34,65 % 1,55 %
T R Price, USA Smaller
20,06 % -6,26 % 17,33 % 13,95 %
Aktier Nordiske
Carnegie Inv Bank, Nordiske Aktier
29,63 % -4,98 % 7,18 % -3,51 %
Aktier Nye Markeder/Pacific
C WorldWide, Asia ex. Japan
4,65 % -20,62 % 52,77 % 3,43 %
Invesco, Storkina
7,55 % -14,23 % 41,52 % 4,47 %
JPMorgan, Brasilien
3,22 % -5,22 % 29,51 % 41,87 %
JPMorgan, Indien
3,68 % -12,19 % 37,50 % -7,00 %
JPMorgan, Latin Amerika
6,33 % -9,53 % 27,53 % 19,26 %
Schroders, Østeuropa
13,30 % -6,38 % 11,58 % 35,29 %
T R Price, Globale Nye Markeder
5,65 % -16,72 % 41,60 % 11,23 %
Aktier Sektor
BlackRock, Guldaktier
0,16 % -17,58 % 2,68 % 50,92 %
Fidelity, Teknologiaktier
17,40 % 0,49 % 19,41 % 19,80 %
JPMorgan, Healthcare Aktier
5,61 % 2,52 % 20,08 % -15,42 %
Schroders, Ejendomsaktier EUR-h
17,10 % -12,32 % 10,88 % -2,74 %
T R Price, Råstoffer Aktier
7,12 % -17,90 % 8,27 % 23,84 %
Alternative investeringer
Skandia AM, Alternative Fonde
3,16 % -2,65 % 0,87 % 2,65 %
Obligationer Danske
Skandia AM, Korte Obligationer
0,42 % -0,14 % 0,74 % 1,55 %
Skandia AM, Lange Obligationer
2,62 % 0,71 % 2,38 % 4,37 %
Obligationer High Yield
MacKay Shields, USA High Yield Obl. EUR-h
6,34 % -6,99 % 4,57 % 12,89 %
Nordea, Europa High Yield Obligationer
5,40 % -4,47 % 5,59 % 6,63 %
Obligationer Investment Grade
JPMorgan, Global Inv. Grade Obl. EUR-h
4,70 % -5,22 % 3,58 % 3,45 %
Obligationer Nye Markeder
Aberdeen, Nye Markeder Obligationer
7,04 % -8,35 % 11,60 % 12,20 %
Pengemarked Danmark
Skandia AM, Pengemarked
-0,02 % -0,04 % 0,63 % 0,55 %

Rating af ansvarlighed

Investeringsfondene tildeles ”ansvarlighedsglobusser” af Morningstar. Tildelingen af globusser er afhængig af den sektor, fonden ligger i. Investeringsfondene sammenlignes altså ikke alle mod alle, men kun i forhold til de fonde, der ligger i samme kategori. Eksempler på kategorier er ”Danske Aktier”, ”Globale Aktier”, ”Råvare-aktier”, ”Teknologi-aktier” osv. Morningstar vurderer fondene inden for hver enkelt kategori efter et ansvarlighedsprincip. Når alle fonde i en kategori har fået en ansvarlighedsscore, tildeles fem globusser til de 10 procent bedste, fire globusser til de næste 22,5 procent osv. og en globus til de 10 procent svageste. Princippet for tildelingen af en til fem globusser er altså det samme i alle kategorier, men da fondene vurderes inden for den enkelte kategori, kan det være svært at sammenligne fonde på tværs af kategorier.

  • © Skandia 2019
  • 25-05-2019 07:30
  • 1.0.7079.19297:430