Løbende opgørelser af afkast

I afkasttabellen kan du finde månedligt opdaterede afkast i Skandia Match og Skandia Basic.

Tabellen indeholder år til dato-afkast, månedlige afkast, årlige afkast, rullende afkast og afkast siden 2008.

Hent aktuel afkasttabel - 31.12.2020

Tidligere versioner

  • © Skandia 2021
  • 24-01-2021 00:08
  • 1.0.7400.20084:685