Fondsliste

Fondskursliste

Opsparingsfonde Risiko År til dato 2016 2015 2014 2013 2012
Aktier Danske
Handelsbanken, Danske Aktier
13,35 % 2,20 % 40,78 % 17,29 % 41,88 % 25,51 %
Nykredit Danske Fokusaktier
10,24 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
BIL Danmark
8,92 % -2,62 % 43,91 % 6,33 % 52,14 % 16,31 %
Aktier Nordiske
Carnegie Inv Bank - Nordiske Aktier
3,93 % -7,85 % 30,15 % 7,77 % 33,46 % 0,00 %
Aktier Europæiske
Investec, Europa
14,78 % 1,59 % 15,98 % 12,13 % 30,56 % 0,00 %
SEB, Europa Small Cap
23,02 % -11,61 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Aktier Nordamerikanske
T R Price, USA
20,70 % 3,94 % 23,37 % 21,97 % 38,33 % 12,73 %
T R Price, USA Smaller
4,57 % 16,24 % 10,01 % 24,93 % 34,88 % 14,14 %
Aktier Japanske
Capital Group Japan
12,18 % 6,17 % 20,06 % 4,69 % 28,34 % 10,84 %
Capital Group Japan - EUR Hedged
18,52 % -1,64 % 8,79 % 3,92 % 0,00 % 0,00 %
Aktier Globale
C WorldWide Global Ethical
13,63 % -6,72 % 16,92 % 26,74 % 16,27 % 12,05 %
Goldman Sachs Global Small Cap
5,02 % 11,85 % 1,65 % 1,14 % 37,87 % 15,68 %
NN Invest, Bæredygtig Globale Aktier
9,69 % 4,47 % 9,40 % 17,06 % 16,45 % 11,67 %
Aktier Nye Markeder/Pacific
Invesco, Storkina
23,17 % 7,74 % 5,20 % 15,46 % 20,72 % 15,17 %
JPMorgan, Latin Amerika
13,43 % 22,99 % -22,92 % 0,11 % -14,25 % 11,99 %
Schroder Østeuropa
9,54 % 34,78 % 1,67 % -18,64 % 1,12 % 28,50 %
C WorldWide Asia ex. Japan
34,25 % 6,90 % 5,17 % 25,76 % 5,78 % 0,00 %
T R Price, Globale Nye Markeder
23,35 % 14,66 % -1,98 % 13,45 % -8,67 % 15,84 %
JPMorgan, Brasilien
12,31 % 47,92 % -36,37 % -2,46 % -23,46 % -1,97 %
JPMorgan, Indien
18,15 % -3,07 % 9,45 % 45,05 % -10,94 % 20,55 %
Aktier Sektor
Fidelity, Teknologiaktier
21,45 % 18,94 % 22,87 % 32,82 % 22,87 % 12,48 %
Schroders, Ejendomsaktier EUR-h
10,35 % -3,60 % -0,87 % 11,25 % -0,18 % 25,32 %
JPMorgan, Finansaktier
15,05 % 7,35 % 7,11 % 15,49 % 18,44 % 26,82 %
JPMorgan, Healthcare aktier
6,77 % -13,17 % 14,85 % 37,24 % 54,43 % 19,89 %
BlackRock, Guldaktier
-14,53 % 56,45 % -13,91 % 7,75 % -50,34 % -9,58 %
T R Price, Råstoffer aktier
-6,05 % 26,11 % -11,15 % 4,05 % 10,96 % -1,43 %
Alternative investeringer
Skandia AM - Alternative Fonde
0,93 % 2,59 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Pengemarked Danmark
Skandia AM - Pengemarked
0,73 % 0,54 % -0,10 % -0,38 % 0,00 % 0,00 %
Obligationer Danske
Skandia AM - Korte Obligationer
0,95 % 1,54 % -0,37 % 0,27 % 0,00 % 0,00 %
Skandia AM - Lange obligationer
2,69 % 4,37 % -2,66 % 8,24 % 0,00 % 0,00 %
Obligationer Investment Graded
JPMorgan, Global Inv. Grade Obl. EUR-h
3,87 % 3,24 % -0,88 % 6,91 % -0,63 % 10,77 %
Obligationer High Yield
Nordea, Europa High Yield Obligationer
5,62 % 6,35 % 2,50 % 4,07 % 10,16 % 24,28 %
MacKay Shields USA High Yield Obl. EUR-h
5,01 % 12,76 % -8,13 % -0,23 % 5,91 % 17,14 %
Obligationer Nye Markeder
Aberdeen, Nye Markeder Obligationer
0,13 % 15,65 % 6,28 % 15,42 % -9,46 % 16,98 %

Sammenlign rullende afkastOpsparingsfond Risiko Afkast
Aktier Danske
Handelsbanken, Danske Aktier
0,00 %
Nykredit Danske Fokusaktier
0,00 %
BIL Danmark
0,00 %
Aktier Nordiske
Carnegie Inv Bank - Nordiske Aktier
0,00 %
Aktier Europæiske
Investec, Europa
0,00 %
SEB, Europa Small Cap
0,00 %
Aktier Nordamerikanske
T R Price, USA
0,00 %
T R Price, USA Smaller
0,00 %
Aktier Japanske
Capital Group Japan
0,00 %
Capital Group Japan - EUR Hedged
0,00 %
Aktier Globale
C WorldWide Global Ethical
0,00 %
Goldman Sachs Global Small Cap
0,00 %
NN Invest, Bæredygtig Globale Aktier
0,00 %
Aktier Nye Markeder/Pacific
Invesco, Storkina
0,00 %
JPMorgan, Latin Amerika
0,00 %
Schroder Østeuropa
0,00 %
C WorldWide Asia ex. Japan
0,00 %
T R Price, Globale Nye Markeder
0,00 %
JPMorgan, Brasilien
0,00 %
JPMorgan, Indien
0,00 %
Aktier Sektor
Fidelity, Teknologiaktier
0,00 %
Schroders, Ejendomsaktier EUR-h
0,00 %
JPMorgan, Finansaktier
0,00 %
JPMorgan, Healthcare aktier
0,00 %
BlackRock, Guldaktier
0,00 %
T R Price, Råstoffer aktier
0,00 %
Alternative investeringer
Skandia AM - Alternative Fonde
0,00 %
Pengemarked Danmark
Skandia AM - Pengemarked
0,00 %
Obligationer Danske
Skandia AM - Korte Obligationer
0,00 %
Skandia AM - Lange obligationer
0,00 %
Obligationer Investment Graded
JPMorgan, Global Inv. Grade Obl. EUR-h
0,00 %
Obligationer High Yield
Nordea, Europa High Yield Obligationer
0,00 %
MacKay Shields USA High Yield Obl. EUR-h
0,00 %
Obligationer Nye Markeder
Aberdeen, Nye Markeder Obligationer
0,00 %

Hvilke fonde klarer sig bedst?

Afkast Tendens Risiko Fond Periode
2,83 %
JPMorgan, Brasilien 12-12-2017 - 13-12-2017
2,18 %
JPMorgan, Latin Amerika 12-12-2017 - 13-12-2017
0,64 %
T R Price, Globale Nye Markeder 12-12-2017 - 13-12-2017
0,58 %
BlackRock, Guldaktier 12-12-2017 - 13-12-2017
0,53 %
JPMorgan, Healthcare aktier 12-12-2017 - 13-12-2017
0,41 %
C WorldWide Asia ex. Japan 12-12-2017 - 13-12-2017
0,40 %
Invesco, Storkina 12-12-2017 - 13-12-2017
0,37 %
Schroders, Ejendomsaktier EUR-h 12-12-2017 - 13-12-2017
0,31 %
JPMorgan, Finansaktier 12-12-2017 - 13-12-2017
0,19 %
T R Price, USA 12-12-2017 - 13-12-2017
0,15 %
JPMorgan, Global Inv. Grade Obl. EUR-h 12-12-2017 - 13-12-2017
0,13 %
Investec, Europa 12-12-2017 - 13-12-2017
0,08 %
T R Price, Råstoffer aktier 12-12-2017 - 13-12-2017
0,06 %
T R Price, USA Smaller 12-12-2017 - 13-12-2017
0,05 %
Goldman Sachs Global Small Cap 12-12-2017 - 13-12-2017
0,05 %
Skandia AM - Pengemarked 12-12-2017 - 13-12-2017
0,03 %
Aberdeen, Nye Markeder Obligationer 12-12-2017 - 13-12-2017
0,02 %
Skandia AM - Korte Obligationer 12-12-2017 - 13-12-2017
0,00 %
MacKay Shields USA High Yield Obl. EUR-h 12-12-2017 - 13-12-2017
0,00 %
Nordea, Europa High Yield Obligationer 12-12-2017 - 13-12-2017
0,00 %
C WorldWide Global Ethical 12-12-2017 - 13-12-2017
-0,07 %
SEB, Europa Small Cap 12-12-2017 - 13-12-2017
-0,08 %
Capital Group Japan 12-12-2017 - 13-12-2017
-0,10 %
Skandia AM - Lange obligationer 12-12-2017 - 13-12-2017
-0,10 %
Skandia AM - Alternative Fonde 12-12-2017 - 13-12-2017
-0,15 %
JPMorgan, Indien 12-12-2017 - 13-12-2017
-0,17 %
Carnegie Inv Bank - Nordiske Aktier 12-12-2017 - 13-12-2017
-0,19 %
Fidelity, Teknologiaktier 12-12-2017 - 13-12-2017
-0,25 %
BIL Danmark 12-12-2017 - 13-12-2017
-0,26 %
Handelsbanken, Danske Aktier 12-12-2017 - 13-12-2017
-0,35 %
NN Invest, Bæredygtig Globale Aktier 12-12-2017 - 13-12-2017
-0,53 %
Schroder Østeuropa 12-12-2017 - 13-12-2017
-0,58 %
Capital Group Japan - EUR Hedged 12-12-2017 - 13-12-2017
-0,60 %
Nykredit Danske Fokusaktier 12-12-2017 - 13-12-2017

Hvad viser risikoniveau?

En fonds risikoniveau angives med en risikoindikator fra 1 til 7, hvor de mest kursstabile fonde får et 1-tal, mens et 7-tal gives til de fonde med størst risiko. Denne risikoindikator følger den officielle Risiko- og afkastprofil fra Central Investorinformation (KIID). I grafikken nedenunder kan du se, hvordan din samlede opsparing er placeret på risikoindikatoren.

Vær opmærksom på

Placeringen på indikatoren er beregnet med udgangspunkt i kursudviklingen de seneste 5 år, eller den periode data er tilgængelig i, hvis porteføljen har eksisteret i mindre en 5 år. Risikoindikatoren er en matematisk beregning, og tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb m.m. Det historiske afkast og/eller risiko, giver altså ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risiko i den pågældende portefølje. Porteføljer placeret i kategori 1, kan derfor ikke ses som en risikofri investering.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Skandia kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl i præsentationen. Skandia yder ikke aktiv investeringsrådgivning i forbindelse med kundernes valg af fonde. Skandia stiller informationer og hjælpeværktøjer til rådighed på internettet og via vores Rådgivningscenter.

Listen viser fondenes NAV-kurser
Kurslisten viser fondenes indre værdi omregnet til danske kroner. Den indre værdi kaldes også for NAV, som står for Net Asset Value. NAV-kurserne fastsættes først når handelsdøgnet er slut, så der er ikke forskel på købs- og salgskursen inden for samme handelsdøgn.

Afkaststatistikken opdateres dagligt. Den er beregnet som simpel rente og ikke annualiseret.

Ingen garanti for fremtidige afkast
Informationerne udgør ingen garanti for de fremtidige afkast, og er ikke bindende for fondsforvalteren eller Skandia.

  • © Skandia 2017
  • 14-12-2017 21:58
  • 1.0.6361.19588:179