Livslang pension

En livslang pension er til dig, der gerne vil have udbetalt et beløb, så længe du lever, så du har et økonomisk grundlag for hele pensionstilværelsen.

Regler for livslang pension

Der er ingen aldersgrænse for, hvor sent du kan oprette en livslang pension. Og der er heller intet loft for indbetalinger.

Du skal betale skat af afkastet på din pensionsopsparing. Pensionsafkastskatten er 15,3 procent (2021), som Skandia afregner for dig.

Løbende udbetalinger af en livslang pension kan tidligst starte den dag, du når din pensionsudbetalingsalder.

Fradrag – når du indbetaler til en livslang pension

Du får fuldt fradrag i både bund- og topskat af din personlige indkomst for dine indbetalinger til en livslang pension.

Der er ingen øvre grænse for, hvor meget du må indbetale til en livslang pension. Men fradraget afhænger af, hvordan du indbetaler til ordningen.

Indbetaling via arbejdsgiver

Du får skattefradrag for det fulde beløb i indbetalingsåret, hvis du indbetaler gennem din arbejdsgiver. Uanset hvor meget du indbetaler.

Din arbejdsgiver trækker indbetalingen til pension i lønnen, før der beregnes A-skat. På den måde får du fradrag for indbetalingen med det samme.


Privat indbetaling

Du får fradrag for det fulde beløb, du indbetaler, i det år, du indbetaler beløbet. Det kræver dog, at du indbetaler i en periode på 10 år eller mere. Hvis den aftalte indbetalingsperiode er kortere end 10 år, skal du fordele fradraget over 10 år med 1/10 om året.

Ved kortere indbetalingsperioder kan du også vælge at bruge opfyldningsfradraget, som giver dig mulighed for at fradrage beløb op til et årligt maksimum. Du kan dog aldrig fratrække mere, end du reelt har indbetalt i de enkelte år.

Hvis du er i tvivl om dit fradrag, skal du kontakte SKAT.

Hvis du nedsætter eller stopper indbetalingen

Hvis du har aftalt en indbetalingsperiode på mere end 10 år og nedsætter – eller stopper – dine private indbetalinger inden da, kan det få skattemæssige konsekvenser.

Efter nedsættelsen vil dine skattefradrag blive opgjort på ny. Det sker efter reglerne for indbetalingsperioder, der er kortere end 10 år. Og det kan betyde, at dit skattefradrag for tidligere år nedsættes, og at du derfor skal betale restskat.

Du kan dog uden skattemæssige konsekvenser:

  • Ændre på fordelingen af indbetalinger mellem flere livslange pensioner
  • Flytte din livslange pension til et andet selskab og fortsætte indbetalingerne der.

Indskud skal du fradrage med 1/10 om året over 10 år.

Udbetaling ved pensionering

Du kan få din livslange pension udbetalt, når du når pensionsudbetalingsalderen. Har du flere livslange pensioner, kan du få dem udbetalt samtidigt eller hver for sig på forskellige tidspunkter.

Du bliver indkomstbeskattet af udbetalingerne fra livslang pension.
Læs mere om udbetaling ved pensionering.

Udbetaling før pensionsudbetalingsalderen

Hvis du ønsker at få din pension udbetalt, inden du har nået pensionsudbetalingsalderen, skal du betale en afgift til staten på 60 procent. Du skal desuden være opmærksom på, at der kan være begrænsninger i din pensionsaftale, der kan betyder, at du ikke kan få pensionen udbetalt før tid.

Udbetaling – hvis du dør

Dine efterladte får normalt udbetalt din livslange pension, hvis du dør, inden du er startet med at få udbetalt pensionen.

Dør du, efter du er startet med at få udbetalingerne, bortfalder den livslange pension uden yderligere udbetaling. Derfor kan det være en god idé at sikre dine efterladte økonomisk, hvis du dør. Det kan du gøre ved at købe en garanti. Den sikrer, at dine efterladte får udbetalt et fast beløb i en aftalt periode.

Du kan selv bestemme, hvem der skal have din pension udbetalt. Det kaldes en ’begunstigelse’. Hvis du ikke har valgt en begunstiget, får ”nærmeste pårørende” udbetalingen.

Udbetalingen bliver indkomstbeskattet, når den sker til:

  • Din ægtefælle/registrerede partner
  • Din samlever
  • Dine børn under 24 år.

Ægtefæller og børn under 24 år kan også vælge at ændre de løbende udbetalinger til et engangsbeløb. Det koster 40 procent af engangsbeløbet i afgift.

Skal din pension udbetales til andre – herunder dine børn over 24 år – ændres de løbende udbetalinger til et engangsbeløb. Her skal der betales en afgift til staten på 40 procent af engangsudbetalingen. Og i nogle tilfælde skal der også betales boafgift.

Du kan læse mere om begunstigelse og ”nærmeste pårørende” her.

  • © Skandia 2021
  • 17-04-2021 03:24
  • 1.0.7400.20084:685