Ansvarlighed - Corporate Responsibility

Drivkraften for Skandia er ansvaret for at skabe et rigere liv for flere mennesker. I mere end 160 år har vi løftet langsigtede forpligtelser over for enkeltpersoner, virksomheder og samfund. Vi bidrager med løsninger på de forandringer vi ser, både lokalt og internationalt.

Læs mere

160 år med ansvarlighed for kunder og samfund

Skandias arbejde med ansvarlighed overfor kunder og samfund er blevet samlet i en ny rapport. Her kan du læse om, hvordan vi arbejder med forebyggelse, investering og livet efter arbejdslivet.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 13:20
  • 1.0.7400.20084:685