Rekrutteringsprocessen

Din ansøgning
Du skal sende din ansøgning online via vores elektroniske rekrutteringssystem. På alle stillingsannoncer er der en knap, der giver dig mulighed for at indsende din ansøgning online.

Når du har sendt din ansøgning, får du en kvittering for, at vi har modtaget din ansøgning.

Tips til din ansøgning
Din ansøgning bør indeholde to dele: en motiveret ansøgning og et CV.

En motiveret ansøgning giver os et klart indtryk af dig, og hvordan du kan skabe værdi for Skandia.

Det er vigtigt, at ansøgningen er målrettet det specifikke job, som du søger. Fortæl os derfor, hvordan dine kompetencer matcher de krav, som jobopslaget indeholder, og hvad der motiverer dig specielt for at søge netop dette job.

Dit CV giver os mulighed for at få et mere detaljeret kendskab til din karriere og faglige kvalifikationer.

Vi foretrækker et CV, som kort og præcist beskriver din professionelle karriere med særlig fokus på de aspekter, du betragter som mest relevante i forhold til den stilling, du søger.

Vedlæg kopi af eksamensbevis og andre relevante uddannelsesmæssige kvalifikationer som bilag til CV'et.

1. samtale
Den 1. samtale er en indledende samtale, hvor du møder den ansvarlige leder. Du får ofte også mulighed for at møde en medarbejder fra afdelingen.

Ved den 1. samtale vil vi gerne høre mere om dine personlige og faglige kvalifikationer og kompetencer, ligesom du får lejlighed til at høre mere om jobbet.

Formålet med jobsamtalen er at finde ud af, hvordan du passer ind i vores kultur og organisation, og hvad du kan bidrage med i det job, du søger, og om der er grundlag for at indkalde dig til en uddybende samtale. Bliver du ikke indkaldt til en uddybende samtale, får du mundtlig besked fra os.

Husk endelig at stille spørgsmål. Jobsamtalerne giver dig i lige så høj grad mulighed for at lære os at kende, som det giver os mulighed for at lære dig at kende. I den sidste ende handler det om, at ansættelsen skal være en succes både for Skandia og for dig.

2. samtale
2. samtale er en uddybende samtale, hvor vi spørger mere ind til dine personlige kompetencer og motivation i arbejdssammenhæng.

Inden samtalen, får du et link til en personlighedsprofil, som du skal udfylde online, før du kommer til samtalen. Vi starter typisk 2. samtalen ved, at en certificeret HR medarbejder giver dig en tilbagemelding på profilen. Tilbagemelding foregår som en dialog mellem dig, HR medarbejderen og lederen.

I nogle tilfælde vil vi også bede dig om at besvare en færdighedstest eller andre typer opgaver.

Du får lejlighed til at spørge til de ting, som du har tænkt over siden den første samtale.

Referencer
Inden vi beslutter, om du kan få tilbudt job, indhenter vi referencer hos dine tidligere arbejdsgivere/kollegaer. Det sker efter aftale med dig.

Du får besked
Når vi har truffet den endelige beslutning, får du besked fra os, uanset om du har fået jobbet eller ej.

  • © Skandia 2021
  • 05-03-2021 19:59
  • 1.0.7400.20084:685