Vil du klage?

Vi vil vores kunder det bedste. Men vi kan ikke altid undgå situationer, hvor en kunde er mindre tilfreds med vores sagsbehandling eller uenig i vores vurdering af en sag.

Hvis det sker, anbefaler vi, at du først henvender dig til den afdeling, der har behandlet din sag. Det gælder også, hvis du ønsker at klage over en afgørelse, vi har truffet.

I de fleste tilfælde kan du få en uddybende forklaring allerede her.

Hvis du ikke accepterer forklaringen

Hvis du ikke er enig i den forklaring, du får, kan du sende en skriftlig klage til Koncernjura, som er klageansvarlig i Skandia.

Du skal sende den pr. brev eller e-mail til:

Skandia
Østbanegade 135
2100 København Ø
Att: Den klageansvarlige
E-mail: klager@skandia.dk

Klage til Ankenævnet for Forsikring

Skandia er medlem af Ankenævnet for Forsikring, som er godkendt af staten til at behandle forsikringsklager. Det er her, du skal henvende dig, hvis du ønsker at klage over en afgørelse, Skandia har truffet, og ikke er enig i det svar, du har fået fra den klageansvarlige i Skandia.

Du kan indsende din klage online eller udfylde et klageskema, som sendes med posten. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet for Forsikring. Hvis du får medhold, eller hvis ankenævnet ikke kan afgøre din sag, får du gebyret tilbage.

På Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside finder du en vejledning til, hvordan du klager.

Sådan klager du til Ankenævnet for Forsikring

  • © Skandia 2021
  • 17-05-2021 18:59
  • 1.0.7400.20084:685