Debat på Folkemødet: Kommunerne sidder med Sorteper!

Skandia har med Skandia-modellen (Udenforskabets pris) vist, at der er et stort menneskeligt og økonomisk potentiale i at investere i forebyggende indsatser i kommunerne. Men kortsigtede budgetter og silotænkning i den offentlige sektor betyder, at kommunerne ofte ikke høster de økonomiske gevinster, når de forebygger.

Skandia vil gerne bidrage til mere effektiv og langsigtet forebyggelse og inviterer derfor til paneldebat om emnet på årets Folkemøde på Bornholm.

Introduktion til debatten

Det er svært at lave effektive forebyggende indsatser, når der stilles krav om hurtige gevinster, der kan sikre politikerne genvalg. Og det bliver ikke nemmere af, at gevinsterne ofte falder i andre kasser, end hos dem, der afholder udgifterne.

Er det rimeligt, at det er kommunerne alene, der skal stå med udfordringerne? Hvor er regionerne og staten i denne sammenhæng? Det er typisk dem, der høster de økonomiske gevinster, når kommunerne forebygger socialt.

Hvordan bliver vi bedre til at tænke langsigtet og til at samtænke staten, regionerne og kommunerne? Bør staten og regionerne ikke i højere grad give incitamenter til, at kommunerne sætter ind med forebyggende indsatser? I dag ender en stor del af besparelserne ikke hos kommunerne.

I panelet deltager

  • Mai Mercado, socialminister, Det Konservative Folkeparti
  • Morten Halborg, Skandia, investeringsdirektør 
  • Lars Jannick Johansen, Den Sociale Kapitalfond, direktør 
  • Mickael Beck, KORA, direktør
  • Lisbeth Zornig, Huset Zornig, direktør

Moderator: Sigge Winther Nielsen, vært på DR2 Deadline

  • © Skandia 2021
  • 04-03-2021 23:18
  • 1.0.7400.20084:685