Ressourceforløb: Sådan er du dækket i Skandia

Den seneste tid har flere medier beskrevet, hvordan mange danskere lever i en falsk tryghed om, at de er økonomisk dækket, hvis de mister evnen til at arbejde. Men på grund af førtidspensionsreformen er de ikke altid dækket på den måde, de regner med.

Langt færre får tilkendt førtidspension

Efter førtidspensionsreformen, som trådte i kraft i 2013, er der sket et stort fald i antallet af danskere, der får tilkendt offentlig førtidspension. Det skyldes primært, at der er blevet indført et såkaldt ressourceforløb, som skal hjælpe dig i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Som konsekvens af reformen er der særligt to situationer, du skal være opmærksom på, hvis du mister evnen til at arbejde:

  1. Du havner i et ressourceforløb
  2. Du får tilkendt førtidspension

1. Hvis du havner i et ressourceforløb

Hvis du kommer i ressourceforløb, modtager du som udgangspunkt en månedlig ydelse fra det offentlige, der svarer til kontanthjælpen. Hvis du samtidig er berettiget til udbetaling fra din forsikring ved tab af erhvervsevne, bliver denne udbetaling modregnet krone for krone i ressourceforløbsydelsen.

I Skandia giver vi en ekstra forsikringsudbetaling som kompensation for modregningen i ressourceforløbsydelsen, så du ikke mærker det økonomisk.

Eksemplet viser en kunde med en bruttoløn på 400.000 kroner  og en dækning ved tab af erhvervsevne på 60% af lønnen.

Enkelte kunder er ikke dækket under ressourceforløb

Cirka ni procent af Skandias kunder er endnu ikke flyttet over på den nye forsikring ved tab af erhvervsevne, som dækker ressourceforløbsydelsen. Hvis du er privat kunde i Skandia, kan du altid kontakte os, så vi kan hjælpe dig med at finde ud af, om du er forsikret tilstrækkeligt.

Hvis du er omfattet af en firmapensionsordning og stadig har den gamle forsikring ved tab af erhvervsevne, kræver det en ændring af din arbejdsgivers aftale med Skandia. 

Du kan se præcist, hvordan din forsikring ved tab af erhvervsevne er sammensat og dækker dig på Mit Skandia, i din pensionsoversigt og i dine forsikringsbetingelser.

Log på Mit Skandia

Er du i tvivl om, hvorvidt du er dækket ved et evt. ressourceforløb? Så ring til os på 7010 0117.

2. Hvis du får tilkendt førtidspension

Kun hvis det offentlige vurderer, at din arbejdsevne er varigt og så væsentligt sat ned, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob, er du berettiget til at få tilkendt førtidspension.

I nogle pensionsselskaber kan du først få udbetaling fra din forsikring, når du får tilkendt førtidspension fra det offentlige. 

Derfor er det en stor fordel at være kunde i Skandia, hvor udbetaling ved nedsat erhvervsevne er uafhængig af den offentlige vurdering. Det betyder, at du er berettiget til udbetaling for tab af erhvervsevne efter tre måneders karens, forudsat at din erhvervsevne er nedsat med mindst 50 %.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 11:50
  • 1.0.7400.20084:685