Afkast: En stærk start på året

En god start på aktiemarkedet i årets første måneder betyder, at Skandias afkast for 2019 ligger i toppen af markedet, og det tabte afkast fra 2018 allerede nu er ved at være indhentet – i nogle produkter endda mere end det. Afkastet på tværs af Skandias produkter lå mellem 3,24 og 11,0 procent i årets første to måneder.

Aktiemarkedet er kommet godt fra start i årets første måneder af 2019. Den gode begyndelse betyder, at det tabte afkast fra 2018 er ved at være indhentet, og i nogle produkter og risikoprofiler endda mere end det.

En kunde med Skandia Livscyklus mellem risiko og 20 år til pension har således fået et afkast på 8,42 procent i årets to første måneder mod et tab på 7,65 procent i hele 2018. På tværs af Skandias produkter lå afkastet mellem 3,24 og 11,0 procent.

Årsagerne til det høje afkast i årets første måneder er ifølge investeringschef i Skandia, Peter Rixen, blandt andet, at Skandias aktieportefølje i januar og februar er steget med over 11 procent, og kreditobligationerne har givet et afkast på 4,75 procent.

- Der har været en positiv stemning på de finansielle markeder i januar og februar, selvom der fx stadig mangler afklaring omkring store politiske udfordringer som Brexit og forhandlingerne om en handelsaftale mellem USA og Kina, siger Peter Rixen.

- Årsagen er især forankret i udviklingen i USA, hvor centralbanken har nedtonet behovet for yderligere renteforhøjelser. Samtidig har de amerikanske selskaber leveret fornuftige resultater i fjerde kvartal 2018, forklarer han.

Selv om aktieåret er startet stærkt, så mener Peter Rixen dog ikke, at det er ensbetydende med, at det fortsætter i samme takt resten af året.

- Jeg forventer, at vi kommer ud af året med positive afkast, men det kommer næppe til at fortsætte på det niveau, som vi har set i årets første to måneder, siger investeringschefen.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 12:48
  • 1.0.7400.20084:685