Amerikanske aktier har ført an i et uroligt 2018

Afkastmæssigt har året - til og med august – budt på positive afkast til samtlige Skandia Match og Livscyklus profiler.

Afkastmæssigt har året - til og med august – budt på positive afkast til samtlige Skandia Match og Livscyklus profiler. Eksempelvis har:

  • Match 1 leveret et positivt afkast på 0,42 %
  • Livscyklus 5 år til pension – høj risiko leveret et positivt afkast på 1,71 %
  • Livscyklus 30 år til pension – middel risiko leveret et positivt afkast på 2,86 %
  • Match 7 leveret et positivt afkast på 4,81 %.

Efter en god start på året og pæne stigninger i januar, blev aktiemarkederne i februar ramt af en kollektiv korrektion som sendte samtlige aktieregioner ned med ca. 10 %. Efterfølgende har aktierne bevæget sig meget forskelligt:

  • Europæiske aktier er kun steget marginalt efter korrektionen og er for året i plus med ca. 1 %.
  • Emerging Markets aktier er faldet yderligere efter korrektionen og er for året i minus med ca. 4 %.
  • Amerikanske aktier er steget væsentligt efter korrektionen og er for året i plus med ca. 8 %, og er på sit højeste niveau nogensinde.

Her er altså tale om markante forskelle på de regionale aktiemarkeder – en forskel som vi vurderer primært skal tilskrives den igangværende handelskrig og den antagelse, at USA lader til at stå med de klart bedste kort på hånden, samt de nyligt indførte skattelettelser i USA.

Overvægt af amerikanske aktier har givet pote

I Skandia har vi i det meste af året haft en overvægt af amerikansk aktier og ”finansieret” denne med en undervægt af Emerging Markets aktier. Dette har uden tvivl været gunstigt og har medvirket til et samlet afkast på aktier på ca. 5 %, hvilket er mere end 1 % bedre end sammenligningsindekset. Det har også været den afgørende faktor for, at de Skandia profiler, som udelukkende eller tilnærmelsesvis kun indeholder aktier, ligger helt i top for året i forhold til andre sammenlignelige porteføljer.

Renteniveauerne i Danmark og i Europa er stort set uændrede, hvilket har betydet et marginalt positivt afkast på traditionelle obligationer. Kreditobligationer derimod har leveret et negativt afkast, hvilket særligt skyldes obligationerne i Emerging Markets. På trods af et positivt afkast på amerikanske højrente obligationer, er aktivklassen samlet set negativt ramt. Da Skandia samtidig har haft en mindre overvægt af Emerging Markets obligationer, samt et mindre negativt bidrag fra eksterne forvaltere på kreditobligationerne, har denne aktivklasse samlet set klaret sig dårligere end sammenligningsindekset.

Profiler med flest aktier har klaret sig bedst

Konklusionen på de opnåede afkast til og med august er, at alle profiler har opnået et positivt afkast. De højeste afkast er opnået på profilerne med flest aktier, og disse har leveret bedre afkast end andre sammenlignelige profiler. Det modsatte er tilfældet på profilerne med færrest aktier og mere kredit – lav risiko profilerne – om end afkastene her er relativ tæt på sammenlignelige porteføljer.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 11:31
  • 1.0.7400.20084:685