Valg i Foreningen AP Pension - nu kan du stemme

Når du er kunde i Skandia, ejer du selskabet sammen med alle de andre kunder i AP Pension-koncernen. Derfor kan du også bruge din indflydelse i fællesskabet. Det er nu tid til at vælge, hvem der skal repræsentere kunderne, når Foreningen AP Pension holder generalforsamling den 16. april. Kandidaterne er fundet, og nu skal de delegerede i valggruppe B3 (kunder under udbetaling) vælges.

I praksis er det de delegerede, der repræsenterer alle kunderne og kan stemme på den årlige generalforsamling. Alle kunder kan deltage på generalforsamlingen, men kun de delegerede kan stemme. Og nu er valget af delegerede i gang.

I valggruppe B2 stillede 63 kandidater op til valget, men da denne valggruppe har ret til 101 delegerede, er der ikke behov for at stemme på kandidaterne. Alle 63 kandidater bliver delegerede. Det betyder også, at der er ledige pladser i valggruppe B2, og derfor er du velkommen til at skrive til delegeretvalg@appension.dk, hvis du ønsker at være delegeret for denne valggruppe. Vi tildeler pladser efter først-til-mølle-princippet.

I valggruppe B3 stillede 81kandidater op, og her kan der i år vælges 42delegerede. Medlemmer i valggruppe B3 skal derfor stemme på de kandidater, som de ønsker, skal være delegerede. Valggruppe B2 kan ikke stemme på kandidater i valggruppe B3.

Sådan stemmer du

Fra den 18. februar og frem til den 4. marts 2020 kan du – hvis du er medlem af valggruppe B3 – stemme på din foretrukne kandidat i valggruppen via nedenstående link. Her kan du også læse mere om de enkelte kandidater.

Stem på din foretrukne kandidat

Hvad sker der, når de delegerede er valgt?

Når de delegerede i B3 er valgt, skal de delegerede i valggruppe B1, B2 og B3 tildeles stemmer. Er du med i valggruppe B2 eller B3, kan du tildele din stemme til den delegerede, som du ønsker, skal repræsentere dig på generalforsamlingen. Du kan tildele din stemme til en delegeret i valggruppe B1, B2 eller B3.

Vi orienterer løbende om valget, og du kan derfor følge med via nedenstående link eller gennem vores nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig her til højre.

Følg med i valget af delegerede

Hvilken valggruppe er du i?

Valggruppe B2:

  • Du arbejder i en virksomhed med højst fire medarbejdere omfattet af pensionsaftale.
  • Du indbetaler privat til pensionsopsparing.
  • Du har en ordning, som du ikke indbetaler til.

Valggruppe B3:

  • Du modtager en udbetaling på grund af sygdom.
  • Du er pensionist.

Hvis du arbejder i en virksomhed med mindst fem medarbejdere omfattet af aftalen med Skandia, er det op til din virksomhed, hvordan I afvikler valget.

Kunder med forsikringsdækning uden opsparing, ægtefælle- og børnepensionister kan ikke deltage i valget af delegerede.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 12:30
  • 1.0.7400.20084:685