Dit afkast efter første halvår

Det franske valg og andre politiske begivenheder i foråret har været med til at præge første halvår af 2017 i en positiv retning for dig som pensionsopsparer. Med afkast mellem 1,6  og 7,1 procent er det forskelligt, hvor positivt halvåret har været for Skandias kunder, men positivt har det været.

Skandias investeringsdirektør Morten Halborg kan nu gøre status på afkastene til dig og vores øvrige kunder i første halvår 2017. Se videokommentaren herunder, hvor han kommer ind på de vigtigste begivenheder, der indtil videre har påvirket Skandias afkast i 2017 – og ser frem mod andet halvår.

Sådan er halvåret gået for...

 

…Skandia Match og Skandia Livscyklus

Skandias aktive forvalterudvælgelse har påvirket afkastet positivt for dig, der har Skandia Match eller Skandia Livscyklus, da det er de samme investeringer, der ligger bagved. Afkastene i disse produkter er dog blev påvirket negativt af den brat faldende amerikanske dollar, som i første halvår er faldet med over otte procent. Efter første halvår af 2017 ligger afkastene i Skandia Match således mellem 1,6 procent i profilen med lav risiko og 3,4 procent i profilen med ekstra høj risiko.

Investeringerne i Skandia Match, og dermed også Skandia Livscyklus, har overordnet været neutralt placeret gennem det meste af halvåret. Da især europæisk økonomi er kommet betydeligt op i gear, og den politiske usikkerhed er mindsket, skruer  Skandia Asset Management nu op for risikoen i disse porteføljer gennem en overvægt af aktier.

…Skandia Basic

Indeksproduktet Skandia Basic har klaret sig ganske fornuftigt i år med afkast mellem 2,1 og 7,1 procent, og det særligt gode for Skandia Basic var, at den amerikanske dollar ikke påvirkede afkastet. Ligesom i Match gik de højeste afkast til de kunder, der har den højeste risikoprofil. Sammenligner du med de øvrige selskabers indeksprodukter ligger Skandia forrest i feltet på alle risikoprofiler i slutningen af maj.

Husk det langsigtede perspektiv

Skandia Match og Skandia Livscyklus har ikke klaret det lige så godt som Skandia Basic i første halvår af 2017. En stor del af forklaringen er, at den amerikanske dollar er faldet markant i første halvår af 2017. I Skandia Basic er valutarisikoen på dollar afdækket 100 procent, og det har altså været en fordel. Tilbage i 2015, hvor den amerikanske dollar steg, var situationen den omvendte.

Udviklingen af afkast skal altid ses over en årrække, og samlet set ligger Skandias mest populære opsparingsprodukter, Skandia Match og Skandia Livscyklus, da også fortsat i den bedste halvdel i forhold til konkurrenterne, når afkastet ses over længere årrække.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 13:27
  • 1.0.7400.20084:685