Mere "mig" end "os" – hvordan står det til med fællesskabet?

Skandia har i en årrække arbejdet for at bekæmpe udenforskab, det vil sige, at mennesker må leve uden for samfundet socialt, helbreds- eller arbejdsmæssigt. På årets folkemøde debatterer vi med kontante meningsdannere, om vi er gode nok til at tage ansvar for hinanden.

Introduktion til debatten

"Ydelse før nydelse” og ”Pligt før ret” står for mange som grundpiller i det danske samfund. De værdier har gennem tiderne fostret andelsbevægelsen, højskolerne, fagbevægelsen, boligbevægelsen og NGO’er, fordi aktive borgere tog ansvar for fællesskabet.

Ifølge en ny undersøgelse fra Skandia mener kun hver tiende dansker imidlertid, at vi er gode nok til at tage ansvar for hinanden i dag. Er det et udtryk for, at vores fællesskab er under pres? Eller er det gamle, kendte, langtidsholdbare fællesskab bare ved at blive afløst af nye typer fællesskaber? Tager vi mere ansvar for "mig", end vi gør for "os"?

I selskab med kontante meningsdannere søger debatten svar på, hvordan det står til med den danske fællesskabsfølelse: Om vi skal være bekymrede for fremtidens fællesskab, eller om vi blot skal vænne os til, at fællesskabet vil udspille sig på nye måder og i nye konstellationer.

Paneldeltagere

  • Marianne Jelved, tidligere minister, Radikale Venstre
  • Ulrik Goos Iversen, forstander, Baunehøj Efterskole
  • Marie Høgh, sognepræst, Lynge og Uggeløse Sogne
  • Ane Grubb, postdoc, Aalborg Universitet
  • Peter Holm, chef for ansvarlighed, Skandia

Moderator: Abdel Aziz Mahmoud, foredragsholder, journalist, vært og forfatter

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 13:05
  • 1.0.7400.20084:685