Finansloven 2019 – bedre økonomi for pensionister

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om finansloven for 2019. Aftalen indeholder en række forbedringer af vilkårene for nuværende og kommende folkepensionister.

Højere folkepension

Fra 2019 og frem til 2025 sker der en række forbedringer for danskere på folkepension, som betyder, at de får lidt flere penge til sig selv.

Forbedringerne gennemføres inden for tre konkrete områder:

  1. Der sker en ekstraordinær regulering af folkepensionsydelserne i 2019 på 0,2 procentpoint. Samtidig er det aftalt, at folkepensionsydelserne fra 2020 skal følge den generelle lønudvikling.
  2. Det skal være mere attraktivt at arbejde, selvom man har nået folkepensionsalderen, så der indføres en mulighed for at optjene en skattefri seniorpræmie på 30.000 kr., hvis man udskyder folkepensionen 12 måneder og arbejder min. 30 timer ugentligt.
  3. Grænsen for, hvornår der sker modregning, hvis man arbejder ved siden af folkepensionen, øges fra 60.000 til 100.000.
  4. Endelig forhøjes en række af de beløbsgrænser, der styrer modregningen af dels udbetalinger fra egen pension og dels en ægtefælle eller samlevers indkomst.

Læs om de enkelte initiativer i detaljer

Størst gevinst for arbejdende pensionister

Der er relativt stor forskel på, hvor meget den enkelte folkepensionist får ud af forbedringerne. De folkepensionister, der har store pensionsudbetalinger ved siden af folkepensionen får mindst ud af forbedringerne, mens de folkepensionister, der arbejder ved siden af pensionen, får mest.

Finansministeriet har udarbejdet eksempelberegninger på, hvad forbedringerne vil betyde i hhv. 2019 og 2025. Skemaet herunder viser, hvor meget mere enlige folkepensionister med forskellige indtægtsforhold vil modtage i pension, når man sammenholder det med reglerne i dag:

 

Alle beløb er afrundet til nærmeste 50 kroner

Ingen anden indkomst

100.000 i privat pensionsudbetaling

100.000 i privat pensionsudbetaling + 150.000 i arbejdsindkomst

400.000 i privat pensionsudbetaling

 

2019

2025

2019

2025

2019

2025

2019

2025

Grundbeløb

150

1.450

150

1.450

150

1.450

150

1.450

Pensionstillæg

150

1.650

4.850

4.900

17.200

15.200

0

0

Suppl. pensionsydelse

100

450

0

0

0

0

0

0

Samlet merudbetaling før skat

400

3.550

5.000

6.350

17.350

16.700

150

1.450

Bemærk, at højere udbetaling også kan påvirke din skat og din eventuelle boligydelse:

  • Når den personlige indtægt stiger, vil skattebetalingen også automatisk blive højere.
  • Når husstandsindtægten stiger, vil boligydelsen automatisk blive lavere.
  • I Finansministeriets faktaark om de nye regler kan du se regneeksempler på, hvad det kan betyde.

Den skattefri seniorpræmie på 30.000 kroner er ikke er inkluderet i skemaet, men er en mulighed for personer, der når folkepensionsalderen fra 2. halvår 2019.

Der er ikke lavet beregninger for ægtepar og samlevende, men effekterne følger stort set samme mønster. Således vil det være de husstande, der selv har store pensionsudbetalinger ved siden af folkepensionen, der får mindst ud af forbedringerne.

Du får automatisk forbedringerne

Du behøver ikke selv foretage dig noget for at få glæde af de nævnte forbedringer. Du vil automatisk få reguleret dine udbetalinger, når de nødvendige lovændringer er implementeret.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 12:47
  • 1.0.7400.20084:685