Ved du, at du ikke får folkepensionen udbetalt automatisk?

Du kan få folkepension fra den 1. i måneden efter, at du har nået din folkepensionsalder. Men du skal selv søge om at få den – den kommer ikke automatisk. Du kan også vælge at udskyde udbetalingen og få lidt højere pension, hvis du fx fortsætter med at arbejde. Du skal bare søge om at begynde udbetaling eller at udskyde senest den måned, hvor du når din folkepensionsalder.

Sådan søger du om udbetaling af folkepensionen

Du kan søge om at få folkepension på www.borger.dk tidligst seks måneder, før du når din folkepensionsalder. Du logger på med NemID, besvarer nogle spørgsmål om bl.a. din og din eventuelle ægtefælles økonomi og vedhæfter dokumentation.

Efter 3-6 uger får du svar på din ansøgning.

Her kan du se, hvornår du kan få folkepension
Læs mere om folkepension

Sådan udskyder du folkepensionen

Hvis du gerne vil vente med at få folkepension, fx fordi du stadig arbejder, skal du søge om at udskyde din folkepension i stedet for at søge om udbetaling. Du kan udskyde din folkepension i op til ti år.

Det er en forudsætning, at du arbejder mindst 750 timer inden for et kalenderår. Det svarer til ca. 14 timer om ugen. Hvis du udskyder din folkepension mindre end et kalenderår, bliver kravet på 750 timer tilpasset perioden, hvor du har udskudt folkepensionen. Hvis du f.eks. ønsker at udskyde din pension fra 1. juli til 31. december, så skal du minimum arbejde 375 timer.

Læs mere om at udskyde folkepensionen

Hvad sker der, hvis du ikke søger i tide?

Hvis du søger inden den 10. i den femte måned, efter du har nået folkepensionsalderen, kan du få folkepension med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at du kan få den folkepension udbetalt, du har haft ret til, siden du nåede folkepensionsalderen.

Hvis du ikke nåede at søge i tide på grund af alvorlig sygdom, kan du søge om dispensation.

Hvem kan få folkepension?

Du kan få folkepension, når du er mellem 65 og 68 år, afhængigt af, hvornår du er født. Her kan du se, hvad din folkepensionsalder er.

 Derudover skal du som hovedregel opfylde tre betingelser:

  • Du skal være dansk statsborger
  • Du have fast bopæl i Danmark
  • Du skal have boet i Danmark i mindst tre år, fra du fyldte 15 år, til du nåede pensionsalderen.

Der er dog også nogle undtagelser fra betingelserne, som du kan læse mere om her.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 12:06
  • 1.0.7400.20084:685