Giv jeres medarbejdere mulighed for at arbejde frivilligt i arbejdstiden

Erfaringer viser, at der er mange gevinster at hente i corporate volunteering for både virksomheden, medarbejderne og samfundet. Skandias medarbejdere har i mange år haft mulighed for at arbejde frivilligt i arbejdstiden, og nu har vi skrevet en bog, som trin for trin fortæller, hvordan I kommer i gang.

Frivilligt arbejde som attraktivt medarbejdergode

Frivilligt arbejde har været et medarbejdergode for Skandias medarbejdere i mange år, og vores evalueringer viser, at medarbejderne ser det som et ekstra krydderi på arbejdslivet: De bliver både gladere og mere motiverede, og der opstår positive relationer med kollegerne på tværs af jobfunktioner og afdelinger.

Tania Ellis, specialrådgiver, forfatter og foredragsholder arbejder med CSR og corporate volunteering. Hun er interviewet i bogen, hvor hun blandt andet siger:

”Virksomhederne er ofte meget optagede af, hvordan de kan skille sig ud og appellere til jobkandidater, og der kan corporate volunteering være en oplagt mulighed”.

Derudover giver corporate volunteering disse fordele for virksomheden:

  • Det frivillige arbejde skaber synlighed – specielt i lokalområdet.
  • Det frivillige arbejde kan styrke virksomhedens image.
  • Det frivillige arbejde kan være med til at tiltrække nye medarbejdere.
  • Det frivillige arbejde kan skabe større sammenhold og bedre trivsel i virksomheden.

Også til gavn for samfundet

Corporate volunteering er ikke kun til gavn for virksomhederne. I samarbejdet med hjælpeorganisationer og foreninger er der værdi at hente for alle parter. Blandt andet udtrykker Skandias samarbejdspartnere, at den frivillige hjælp har stor betydning, da de får kompetente hænder og hoveder til at hjælpe dem med at hjælpe de udsatte i Danmark.

Camilla Lerberg, chef for kommercielle partnerskaber og CSR i Red Barnet, siger: ”Jeg tror ikke altid, at virksomhederne er klar over, hvordan det egentlig kan bidrage til vores drift at få adgang til frivillige eksperter fra erhvervslivet i 1-2 dage”.

Sådan kommer I i gang

Bogen er bygget op som en trin-for-trin guide, som fortæller om de overvejelser, I kan gøre jer, hvis I vil tilbyde frivilligt arbejde til medarbejderne. Derudover indeholder bogen cases, hvor nogle af Skandias medarbejdere fortæller, hvordan og hvorfor de yder en frivillig indsats. Fx siger Hanne, som til dagligt arbejder i Skandias økonomiafdeling:

”Jeg har været Idéer for livet Ambassadør, siden jeg startede i Skandia, og det er virkelig med til at knytte kollegerne sammen på kryds og tværs. Det siger meget om Skandia, at de engagerer sig. Det gør det sjovere at gå på arbejde”.

Charlotte, som til dagligt er afdelingsleder, siger:

”Faktisk var det netop muligheden for frivilligt arbejde i arbejdstiden, der gjorde, at jeg faldt for Skandia. Jeg synes, at det er fantastisk at være med til at gøre en forskel.”

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 12:52
  • 1.0.7400.20084:685