Gode afkastresultater i juli

Efter et udfordrende andet kvartal glæder vi os over at kunne præsentere gode afkastresultater for juli. Skandia Asset Management har netop modtaget afkastdata fra analyseinstituttet Morningstar og kan med tilfredshed konstatere, at Skandia klarede sig næstbedst af de kommercielle pensionsselskaber i juli, når man fx ser på en kunde med 20 år til pension og middel risiko (se grafen nedenfor).

Vores overvægt i aktier har generelt givet et positivt bidrag til afkastresultaterne. Det gælder især overvægten i emerging markets aktier, som endte på et plus på næsten fem procent.

Derudover kommer et vigtigt bidrag fra vores taktiske positionering i valutamarkedet, hvor vi har profiteret på vores agile tilgang til valutaafdækning. Dollaren fortsatte nemlig årets kraftige fald, og det agerede vi på ved at afdække en del af dollarrisikoen. Alene i juli blev dollaren svækket med godt 3 procent i forhold til euroen – og dermed også danske kroner.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 12:06
  • 1.0.7400.20084:685