Heja, Sverige! Hvordan får I flere til at arbejde længere?

Selvom Folketinget er gået på sommerferie, fortsætter diskussionerne om den ”aftale om flere år på arbejdsmarkedet”, som regeringen og DF indgik den 20. juni. Også i Skandia. Vi tror nemlig på, at regeringen kan give dig og dine kolleger flere incitamenter til at tage et par ekstra år på arbejdsmarkedet – hvis I altså har overskud til det.

Mattias Munter, der er pensionsøkonom i i vores svenske moderselskab, giver her sit bud på, hvad der motiverer vores naboer til at blive længere på arbejdsmarkedet.

1. Hvordan motiveres svenske medarbejdere til at arbejde længere? 

"Først og fremmest er det vigtigt at sige, at selvom et stigende antal svenskere bliver længere på arbejdsmarkedet, så har vi i Sverige fortsat en intensiv diskussion om, hvordan vi kan få flere svenskere til at arbejde længere. De tiltag, der er blevet indført i de sidste par år, er simpelthen ikke nok.

Når det er sagt, så har den svenske stat over en årrække foretaget en række skattemæssige justeringer, der skal give medarbejderne lyst til at arbejde længere, og det har fået pensionsalderen til at stige. Fx skal man betale lavere skat, efter man er fyldt 66 år. Man får dels et højere beskæftigelsesfradrag, dels et højere personfradrag, hvilket gør, at skatten bliver reduceret til cirka 8 procent af de første knap 200.000 svenske kroner."

2. Hvad gøres der for, at svenske medarbejdere kan få en ”glidende overgang” til livet efter arbejdslivet?

"Der er mange, der ønsker en gradvis nedtrapning til livet efter arbejdslivet. Derfor giver flere af de store svenske overenskomster mulighed for, at medarbejderne fra 60-årsalderen kan arbejde 80 procent af tiden med 90 procent af lønnen og fortsat få indbetalt 100 procent af pensionsbidraget. På den måde bliver overgangen, der ellers kan være svær for nogle, heller ikke så drastisk."

3. Hvorfor er det også i arbejdsgiverens interesse, at svenske medarbejdere arbejder længere?

"Med en aldrende befolkning og en arbejdsstyrke, der svinder ind, er det selvfølgelig en fordel for arbejdsgiveren at kunne holde på de mest erfarne kræfter så lang tid som muligt. Helt konkret bliver det, der i Danmark svarer til arbejdsgiverens lønsumsafgift, reduceret fra cirka 31procent til det halve fra det år, medarbejderen fylder 66 år. Derfor er det også en fordel for arbejdsgiveren i kroner og ører, hvis medarbejderen vælger at udskyde pensionstidspunktet." 

Skandia,  juli 2017

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 12:53
  • 1.0.7400.20084:685