Hvad betyder corona-situationen for min pension?

De finansielle markeder i hele verden reagerer i øjeblikket stærkt på udviklingen af corona-virus, og vi oplever relativt store udsving fra dag til dag.

Ifølge senior porteføljemanager i Skandia Asset Management Peter Rixen viser erfaringen, at det er vigtigt at have is i maven i sådan en situation: ”De, der tabte mest under finanskrisen, var private investorer, der handlede i panik og solgte deres aktier for at undgå tab. De fleste endte med at sælge, da aktierne allerede havde taget de største fald, og samtidig var de for længe om at købe aktier igen, da markederne begyndte at stige. Det er altså en risikabel strategi at prøve at slå alle de andre investorer i markedet – og det er en unødvendig risiko at løbe som langsigtet investor.”

For de fleste pensionskunder vil selv relativt store, periodevise udsving få forholdsvis små konsekvenser for pensionsopsparingen. Det skyldes, at pensionen for de fleste ligger mange år ude i fremtiden, og pensionsopsparingen dermed er en langsigtet investering. Det er med andre ord ikke er afkastet i nogle måneder eller et enkelt år, der kommer til at afgøre, hvor stor din pensionsopsparing ender med at blive.

Vælg et risikoniveau, som passer til din risikovillighed og livssituation

Det vigtigste, du kan gøre – generelt og i den nuværende situation - er at sikre, at risikoniveauet i din pensionsordning er afstemt efter din livssituation og din risikovillighed.

Som tommelfingerregel er det en god ide at sænke risikoniveauet efterhånden, som du nærmer dig pensionsalderen.

Det skyldes, at når du har lang tid til dit pensionstidspunkt, har du oftest ikke har sparet så meget op endnu og du har god tid til at nå at hente det tabte hjem igen. Er der derimod kort tid, til du går på pension, kan det være alvorligt, hvis du taber en stor del af pensionsopsparingens værdi.

Det er i det hele taget en god idé at se på din risikoprofil med mellemrum og i hvert fald, når der sker ændringer i dit liv. Fx kan familieforøgelse, køb af bolig med videre have betydning for, hvilke risici du vil løbe, og dermed for dit valg af risikoprofil.

Sparer du op i Skandia Livscyklus?

Hvis du sparer op i Skandia Livscyklus, sørger vi for at reducere andelen af risikofyldte investeringer automatisk med alderen. Det vil sige, at din risiko falder, jo tættere du kommer på pensionsalderen. Kunder der sparer op i livscyklus, bør derfor som udgangspunkt ikke foretage sig noget i den aktuelle situation.

Sparer du op i Skandia Match?

Hvis du sparer op i en fast risikoprofil i Skandia Match eller Skandia Basic, er det en god ide at tjekke, om den risikoprofil, du har valgt, stadig er den rigtige for dig. Konkret betyder det, at jo mindre risikovillig du er, og jo tættere du er på pensionstidspunktet, jo lavere risikoniveau skal du vælge. Og omvendt, hvis du har lang tid til pensionen og er mere risikovillig.

En pensionsopsparing, hvor risikoen passer til din livssituation og risikovillighed, kan sagtens tåle perioder med udsving på markederne – også relativt store udsving. Det så vi fx under finanskrisen i 2009, hvor mange kunder tabte store beløb på kort sigt, men hvor de fleste havde tjent det tabte ind og mere til i løbet af et par år.

Sparer du op i Skandia Link?

Hvis du selv står for at investere din pension i fonde, så sørg løbende for at styre risikoen i din portefølje ved at sikre samme fordeling mellem aktie- og obligationsfonde over tid. Hvis aktier fx falder kraftigt, så anbefaler vi, at du justerer din fordeling ved at sælge nogle obligationer og købe aktier, så du igen har samme fordeling mellem aktier og obligationer. Hvis aktier omvendt stiger kraftigt, bør du sælge aktier og købe obligationer for at fastholde risikoen.

Hvis du har større beløb stående i obligationsfonde, og du gerne vil købe aktier i den nuværende situation, bør du overveje at købe aktiefondene i mindre ’bidder’. På den måde køber du ind til forskellige priser og udjævner den kortsigtede risiko ved store udsving. Vi råder dog generelt til, at du investerer langsigtet.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 13:25
  • 1.0.7400.20084:685