Kommentar til debat om kurs-spreads i pensionsbranchen

Økonomisk Ugebrev har på det seneste problematiseret, at danske pensionsselskaber ikke medregner kurs-spreads i kundernes investeringsomkostninger. Skandia bidrager gerne til yderligere gennemsigtighed omkring forvaltningen af kundernes pensionsmidler.

13. oktober 2017

I England er der ny lovgivning på vej, der pålægger kapitalforvaltere at opgøre kurs-spreads (forskelle på købs- og salgskurser), når de forvalter de engelske pensionsopspareres penge. En tilsvarende lovgivning mener flere pensionseksperter, at vi også bør indføre i Danmark – konkret i pensionsselskabernes årlige omkostningsopgørelser (ÅOK/ÅOP).

”De nuværende danske regler er vedtaget af selskaberne i vores fælles brancheforening Forsikring & Pension, og dem følger Skandia. Vi pegede dog allerede i oktober 2014 (i en artikel i JyllandsPosten, red.) på, at ÅOP-standarden ikke nødvendigvis er fuldt dækkende. Vi anerkender altså, at visse indirekte handelsomkostninger ikke er med i ÅOP, og det kan man også læse i vores årlige omkostningsredegørelse”, siger pressechef Nicolai Nielsen.

Skandias reviderede ÅOK-redegørelse for 2016 viser, at kundernes samlede investeringsomkostninger i 2016 udgjorde 222,1 mio. kroner. Dette tal er de samlede direkte og indirekte investeringsomkostninger, som Skandias kunder har betalt i løbet af året. Opgørelsen sker dels i henhold til InvesteringsFondsBranchens standard og dels i henhold til Forsikring & Pensions omkostningshenstilling.

Af IFB’s branchestandard fremgår det, at direkte handelsomkostninger skal medregnes, mens indirekte handelsomkostninger, der er en del af den handlede kurs, ikke er nævnt.

Skandia har tidligere forsøgt at få branchen med

Skandia foreslog tilbage i 2012, at nettoafkastet blev indført som fast nøgletal i pensionsbranchen på linje med ÅOK og ÅOP. Det gjorde vi ud fra den tanke, at nettoafkastet kunne supplere ÅOP-oplysningerne og give kunderne et samlet overblik over omkostninger og afkast, hvor alt er regnet med. Altså både indtægterne i form af afkast og alle udgifterne i form af omkostninger – både direkte og indirekte. Det er ikke lykkedes os at få de andre pensionsselskaber til at oplyse nettoafkastet, men det blev implementeret på Fakta om pension i april 2015.

”Vi vil gerne være med til at tage en dialog om kurs-spread i branchen, og vi bidrager gerne til yderligere gennemsigtighed omkring forvaltningen af kundernes pensionsmidler. Det er imidlertid vigtigt, at det sker på brancheniveau, så der også fremadrettet er sammenlignelighed. Det giver ikke mening at enkelte selskaber begynder at lave opgørelser efter egne metoder”, siger pressechef Nicolai Nielsen.

Det centrale for Skandia er, at:

  • Dialogen tages på brancheniveau for at sikre sammenlignelighed selskaberne imellem.
  • Der stilles samme krav til hele den finansielle branche, således at pensionsselskaberne ikke pålægges særlige forpligtelser, som ikke gælder for andre.
  • Der stilles samme krav til alle pensionsselskaber, uanset om de er ejet af en bank, har sit eget fondsmæglerselskab, eller benytter sig af en tredjepart.
  • Opgørelserne er sammenlignelige, selskaberne imellem.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 12:21
  • 1.0.7400.20084:685