Lavere pris for sundhedsforsikring i Skandia i 2018

Mens nogle pensionsselskaber må sætte prisen på deres sundhedsforsikringer op, muliggør Skandias arbejde med sundhed og forebyggelse, at vi fra årsskiftet kan sætte prisen ned for en lang række kunder.

20. oktober 2017

Medarbejdere hos Skandias virksomhedskunder, som er en del af Pensions- og sundhedspakkerne, kan se frem til en lavere pris på deres Lifeline Plus sundhedsforsikring med virkning fra den 1. januar 2018. Grundprisen sænkes fra 1.950 kroner pr. medarbejder pr. år til 1.800 kroner.

Prisnedsættelsen gælder for de kunder, som har både pensions- og sundhedsordning i Skandia, og det kan lade sig gøre, fordi Skandias forebyggende tiltag mindsker risikoen for at vores kunder får brug for deres forsikringer. Chefkonsulent for sundhed Rikke Storm uddyber:

”Når vi hjælper vores kunder med at forebygge skader og sygdomme, giver det resultater på bundlinjen – både for den enkelte medarbejder, der oplever en bedre trivsel, og for virksomheden, der får højere produktivitet. For Skandia har det den betydning, at vi ser færre dyre skadesforløb, og det kommer nu kunderne til gode i form af lavere priser på sundhedsforsikringen.”

Prisændringen medfører ingen forandringer i sundhedsforsikringen, som fortsat giver Skandias kunder topklasse behandling, hvis uheldet er ude, hvis de bliver syge eller ramt af en livskrise.

Besked i november

De virksomhedskunder, der kommer til at betale mindre i 2018, får direkte besked i november. Prisændringen gælder for medarbejdere med en Lifeline Plus sundhedsforsikring i en af Skandias Pensions- og sundhedspakker.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 12:02
  • 1.0.7400.20084:685