Lovændringer på pensionsområdet på vej

Skatteministeren har den 4. oktober 2017 fremsat forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. I Skandia følger vi udviklingen tæt, og så snart vi ved, om ændringerne bliver vedtaget, og hvilken effekt de får, hører du mere fra os.

6. oktober 2017

Skatteministeren har den 4. oktober 2017 fremsat forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Forslaget medfører betydelige ændringer navnlig for aldersopsparing som produkt, og samtidig udskydes pensionsudbetalingsalderen med to år for alle pensioner, der oprettes efter den 1. januar 2018. Derudover indeholder regeringens øvrige oplæg til finansloven for 2018 en række forslag, som også direkte eller indirekte påvirker pensionsområdet. Ændringerne skal helt overordnet motivere danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet og gøre det mere attraktivt at spare op til livet efter arbejdslivet.

Løbende orientering
I Skandia følger vi udviklingen tæt, og så snart vi ved mere om ændringerne, og hvilken effekt de får, hører du mere fra os. Så længe lovændringerne til pensionsområdet endnu ikke er vedtaget, er vores anbefalinger i forhold til din pensionsopsparing uændrede.

Vi forventer, at lovforslaget bliver vedtaget i sin nuværende form inden udgangen af året. Herefter vil du høre fra os igen, når vi kan fortælle om ændringerne, og hvilken effekt de får. 

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 13:11
  • 1.0.7400.20084:685