Ny risikomærkning af pensionsordningerne

Pensionsbranchen har besluttet at indføre nye fælles retningslinjer for risikomærkning af pensionsselskabernes markedsrenteprodukter.

Skandia bakker op om de nye retningslinjer, som giver en ensartet beskrivelse af risikoen i markedsrenteprodukterne, uanset hvilket pensionsselskab de kommer fra. Dette skal gøre det lettere at forstå og sammenligne risikoen som kunde.

Alle vores opsparingsprodukter og risikoprofiler er mærket med den nye risikomærkning. Hvert produkt er mærket med et risikotal mellem 1,0 og 5,9. Risikotal mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko, hvor opsparingen kan svinge meget op og ned på kort sigt. Risikotal mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko, hvor der forventes mindre udsving.

> Så meget kan opsparingen svinge

Du kan se de nye risikotal under de enkelte produkter på skandia.dk.

Loft over risikoen i Livscyklus

Samtidig med den nye risikomærkning er pensionsbranchen også blevet enig om rammer for, hvor høj risikoen må være, hvis pensionsselskaberne vil anvende betegnelserne lav, mellem og høj risiko på deres livscyklusprodukter.

Skandia Livscyklus lever generelt op til disse rammer. Dog er risikoen lidt for høj i Livscyklus Lav risiko fra år 2 efter pensionering og frem. De nye retningslinjer tillader en sådan afvigelse i en overgangsperiode, hvis der gøres opmærksom på den på hjemmesiden.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 12:42
  • 1.0.7400.20084:685