Ny sektorstrategi har tøjlet et uroligt 2018

Efter et temmelig ensartet og udramatisk 2017, har vi i første halvår af 2018 set udsving og periodevis usikkerhed på de finansielle markeder. Et centralt tema har indtil videre været den globale handelskrig.

Adm. direktør i Skandia Asset Management, Morten Halborg, gør status på første halvår og fremhæver Skandias vigtigste resultater.

Trods den løbende eskalering af handelskrigen, samt periodevis frygt for stigende inflation og renter, er Skandias Match og Livscyklus produkter kommet flot igennem første halvår. Dette skyldes ikke mindst, at vores aktieinvesteringer har udviklet sig fornuftigt relativt til markedet, som det også fremgår af nedenstående graf.

 

Ved halvåret havde vores aktieportefølje leveret et plus på 1,27 procent sammenlignet med et benchmarkafkast på 0,67 procent. Der er flere elementer, som har bidraget til de gode afkast. I marts var vi eksempelvis overvægtet europæiske aktier i forhold til amerikanske aktier, ligesom vi i det meste af perioden har været overvægtet mindre amerikanske selskaber i forhold til store amerikanske selskaber. Herudover har vi formået at undgå det værste fra den seneste tids uro på Emerging Markets aktier samtidig med, at vi samlet set har fået et fornuftigt bidrag fra vores aktive forvaltere.

Ny sektorstrategi har givet pote

2018 gav debut til vores nye sektorstrategi, som blandt andet skal sikre mere stabile merafkast. Strategien er kommet rigtig godt fra start og har allerede reduceret udsvingene i de løbende merafkast. Vores respektive delstrategier indenfor aktier arbejder på forskellige måder, hvilket har reduceret risikoen i den samlede aktieportefølje. Nedenstående graf viser, hvordan sektorstrategien i 14 ud af de 20 uger, den har været implementeret, har leveret et merafkast, som har haft modsat retning af merafkastet fra de øvrige strategier. Og lige præcis dette forhold skaber en robusthed og balance i aktieporteføljen, da de forskellige delstrategier nivellerer hinanden.

Vi går sommeren i møde med en overvægt af amerikanske aktier, som er taget via en undervægt af Emerging Markets aktier, og vi følger naturligvis fortsat de finansielle markeder tæt.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 13:10
  • 1.0.7400.20084:685