Nye fælles forudsætninger for beregning af forventede udbetalinger

Skandia og resten af den danske pensionsbranche har indført nye og mere retvisende samfundsforudsætninger, når der skal beregnes forventede udbetalinger fra en pensionsordning, de såkaldte prognoser.

De nye forudsætninger nedjusterer blandt andet forventningerne til afkastet i fremtiden lidt, og betyder for de fleste lidt lavere prognoser end tidligere.

For kunder med livslange pensioner forstærkes denne tendens af, at Finanstilsynet har offentliggjort nye forventninger til, hvor længe danskerne lever. Vi bliver nemlig ældre og ældre, og dermed skal pensionsopsparingen fordeles over flere år.  

Det fald man vil kunne opleve afhænger af, hvilken risikoprofil man har valgt, og hvor lang tid man har til pensionering. Brancheforeningen Forsikring & Pension har beregnet, at man vil kunne opleve et fald i den forventede årlige udbetaling i omegnen af 2-10 procent - størst for unge kunder, der har lang tid tilbage at spare op i (og dermed også længst tid til at reagere på ændringerne ved fx at øge pensionsindbetalingerne). For nuværende pensionister med en typisk pensionsordning giver ændringerne isoleret set ikke anledning til de store ændringer i de fremtidige udbetalinger. Der er dog andre ting, der kan påvirke størrelsen af den årlige udbetaling – fx størrelsen af de årlige afkast.

Samfundsforudsætningerne er blevet fastlagt af et sagkyndigt råd bestående af tre uvildige professorer med professor Jesper Rangvid i spidsen. Rådet vil fremover med jævne mellemrum revidere forudsætningerne.

Du kan se de forventede udbetalinger for din egen pension på Mit Skandia eller på vores app.

Læs mere om, hvad du kan bruge prognoser til

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 11:49
  • 1.0.7400.20084:685