Skandia i Danmark får nye ejere

Skandia-koncernen har indgået en aftale om, at AP Pension køber Skandias danske forretning. Købet sker med forbehold for myndighedernes godkendelse. Den forventer vi er på plads inden årsskiftet. Indtil myndighedernes godkendelse, fortsætter Skandia uændret. Dit kundeforhold fortsætter derfor også uændret.

Finanstilsynet og de danske konkurrencemyndigheder skal godkende handlen, inden købet kan gennemføres endeligt. Indtil det sker, har aftalen ingen betydning for dig som kunde i Skandia.

Du er fortsat kunde i Skandia

Du fortsætter med at være kunde i Skandia på fuldkommen samme vilkår som hidtil. Det gælder alle dine aftaler med Skandia uanset om de består af:

  • Opsparing til pension
  • Forsikringer ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom eller død
  • Sundhedsforsikring
  • En kombination af disse

Du skal fortsat kontakte Skandia, hvis du har spørgsmål til din pension eller dine forsikringer, eller hvis du får brug for din sundhedsforsikring eller nogle af dine andre forsikringer. Skandia fortsætter naturligvis også med at investere din pension med det mål for øje at skabe de bedste afkastmuligheder for dig ud fra den risiko, du har valgt.

Indbetalinger og udbetalinger fortsætter uændret

Hvis du eller din arbejdsgiver i dag indbetaler til pension og/eller forsikring i Skandia, skal I blot fortsætte uændret. Tilsvarende fortsætter Skandia også uændret med at udbetale både pensioner og forsikringer til vores kunder.

Når AP Pension overtager Skandia

Når myndighederne har godkendt købsaftalen, overtager AP Pension dit kundeforhold hos Skandia. I den forbindelse sikrer regler fra Finanstilsynet, at din pension og/eller forsikringer fortsætter på samme vilkår som hidtil.

Du vil altså forsat have den samme pensionsopsparing og de samme forsikringer. Det bliver bare hos AP Pension i stedet for hos Skandia.

Du bliver kunde i et kundeejet pensionsselskab

Det er vores vurdering, at købet kan blive positivt for dig som kunde. Du bliver kunder i et dansk, kundeejet selskab, der har en lang erfaring med at levere pensions- og forsikringsydelser i Danmark. AP Pension har styrken til at fortsætte udviklingen af innovative produkter og koncepter, så du også fremover kan få adgang til en bred vifte af konkurrencedygtige pensions- og forsikringsløsninger. Samtidig får du mulighed for at få adgang til AP Pensions bonus- og loyalitetsmodel, hvor en del af overskuddet fordeles blandt kunderne.

Læs mere om AP Pension

Vi står klar til at hjælpe ved spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til AP Pensions køb af Skandia, din pension eller dine forsikringer, kan du som altid ringe eller skrive til os.

Når købet er godkendt af myndighederne, vil du modtage mere information.


Venlig hilsen

Per Wahlström, administrerende direktør, Skandia Danmark
Frank Mortensen, viceadministrerende direktør og finansdirektør, Skandia Danmark

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 11:25
  • 1.0.7400.20084:685