Oktober blæste de finansielle markeder omkuld

Efter årets første tre kvartaler, så 2018 ud til at blive endnu et fornuftigt år for de finansielle markeder. Men efter en strid modvind i oktober ser det nu noget mere trist ud for afkastene for 2018.

Oktober har barberet næsten ni procent af afkastene på de globale aktiemarkeder, så der nu er minusser de fleste steder. Der er stadig et fornuftigt afkast fra amerikanske aktier på godt 6 procent, men det er alene på baggrund af en stærkere dollar. I den modsatte ende af skalaen har aktier fra Emerging Markets tabt mere end 12 procent i år.

Udviklingen i oktober kan umiddelbart forekomme en smule overraskende – ikke alene på grund af den voldsomhed der har været i udviklingen, men også fordi det er svært at sætte en konkret begivenhed på som udløsende faktor.

Hvad skete der i oktober?

Det er ikke fordi, der ikke er begivenheder nok, som udløser for korrektionen på aktiemarkedet, men de har alle været kendte i det meste af 2018 – også i de perioder, hvor markedet klarede sig flot. Den måske mest kritiske faktor for det globale aktiemarked er den verserende handelskrig som primært koncentrerer sig mellem USA og Kina. Dette forhold er en alvorlig trussel for den globale økonomi og dermed også de globale aktiemarkeder. Der er imidlertid ikke sket en forværring i handelskrigen i løbet af oktober.

I Europa er der også skabt en del uro omkring Italien, hvor den igangværende budgetproces skaber gnidninger mellem Italien og resten af EU. Det er dog også svært at se dette, som værende den udløsende faktor, da det for det første ikke er en nyhed for markedet og samtidig er det også svært at se, hvorfor det skulle påvirke aktiemarkederne uden for Europa.

Et andet forhold, som har betydning for aktiemarkedet, er stramningen af den amerikanske pengepolitik. Markederne har længe stillet spørgsmålstegn ved, om centralbanken ville følge deres signal om fortsatte renteforhøjelser. Det ser dog ud til, at centralbanken holder fast og hæver renten yderligere én gang i år og tre gange næste år. Det giver frygt for, at centralbanken kan blive den udløsende faktor for en ny recession i USA, hvilket også vil ramme den globale vækst. Igen er det dog svært at se, hvad der er sket i oktober, som har forværret denne frygt.

Er oktober en teknisk korrektion?

Da det er svært at sætte en præcis finger på den udløsende faktor for de store kursfald i oktober, er det også nærliggende at betragte det som en mere teknisk korrektion. Det er ikke unaturligt, at man oplever denne type korrektioner på de finansielle markeder - specielt efter perioder med pæne stigninger, som vi har oplevet i USA.

Denne type korrektioner løber typisk over en til to måneder og slutter efter et fald på 10-15 procent. En væsentlig forudsætning for, at markederne kommer igen er, at den positive økonomiske vækst fortsætter, og at der er en fornuftig udvikling i selskabernes indtjening. Her ser det bedst ud i USA både hvad angår økonomisk vækst og fremgang i virksomhedernes indtjening. Begge dele er i stort omfang understøttet af årets skattelettelser.

Den globale vækst ser noget mere sårbar ud. Det er først og fremmest den fortsatte handelskrig, som dæmper lysten til at foretage investeringer og dermed dæmper væksten. I Europa holdes væksten samtidig nede af uroen omkring den italienske budgetproces og det snarlige Brexit.

Hvad gør vi?

De urolige markeder vil sandsynligvis fortsætte i en periode endnu, indtil der kommer større klarhed over nogle af de usikkerheder, som bekymrer markederne. Vi tror imidlertid på, at den globale og ikke mindst amerikanske økonomi vil fortsætte med en fornuftig fremgang. Samtidig har de seneste kursfald gjort aktiemarkederne en smule mere attraktive. Vi holder derfor fast i vores neutrale risikoeksponering.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 12:14
  • 1.0.7400.20084:685