Hvornår kan du gå på pension?

Folkepensionsalderen er igen til politisk debat. Gennem de seneste år har Folketinget ad flere omgange besluttet, at folkepensionsalderen skal stige gradvist.

Skal en håndværker kunne gå på pension tidligere end en ingeniør? Og skal antallet af år på arbejdsmarkedet have betydning for pensionsalderen? Den politiske debat om folkepension er atter blusset op. Lad os se på, hvordan reglerne for tilbagetrækning er i dag. 

Hvert femte år vurderer Folketinget, om danskernes folkepensionsalder skal stige. Den praksis er et resultat af Velfærdsforliget, som et bredt politisk flertal indgik i 2006. Senest har flertallet på Christiansborg i 2015 besluttet, at pensionsalderen fra 2030 stiger til 68 år.

Det betyder, at du først som 68-årig kan få udbetalt folkepension, hvis du er født 1. januar 1963 eller senere. Og hvis du er født i 1967 eller senere, kan din folkepensionsalder stige yderligere.

I 2020 skal Folketinget nemlig beslutte, om pensionsalderen skal hæves igen som følge af længere levetider. Og hvis tendensen fortsætter, vil den stige til 69 år for danskere, der er født efter 1966.

Hvad gælder for dig?

Her kan du se, hvornår du kan begynde at få din egen pensionsopsparing udbetalt. En stor opsparing giver dig større frihed til selv at beslutte, hvornår du forlader arbejdsmarkedet.

Bemærk i den forbindelse, at:

  • du – uanset din alder i dag – kan begynde udbetaling som 60-årig, hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007.
  • du til gengæld først kan begynde udbetaling tre år før din folkepensionsalder, hvis din pensionsordning er oprettet 1. januar 2018 eller senere.

I skemaet herunder kan du se din folkepensionsalder og mulige efterlønsalder, som reglerne er i dag.

Hvornår er du født?

Din efterlønsalder

Din folkepensionsalder

Før 1954

60 år

65 år

1954: 1. halvår

60,5 år

65,5 år

1954: 2. halvår

61 år

66 år

1955: 1. halvår

61,5 år

66,5 år

1955: 2. halvår

62 år

67 år

1956: 1. halvår

62,5 år

67 år

1956: 2. halvår – 1958: 2. halvår

63 år

67 år

1959: 1. halvår

63,5 år

67 år

1959: 2. halvår

64 år

67 år

1960: 1. halvår

64 år

67 år

1960: 2. halvår – 1962: 2. halvår

64 år

67 år

1963-1966

65 år

68 år

Fra 1967**

65 år

68 år

**Pensionsaldrene vurderes hvert femte år. Næste gang er i 2020.

Kan du gå senere på pension?

Mens nogle næsten ikke kan vente med at gå på pension, vil andre gerne fortsætte med at arbejde længst muligt. Hører du til den sidste gruppe, kan du måske få gavn af at udskyde din folkepension. Det kræver dog, at du arbejder mindst 750 timer i løbet af et kalenderår.

Hvis du vælger at udskyde din pension til efter folkepensionsalderen, kan det give dig mulighed for en højere folkepension. Det kan du læse mere om her.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 11:53
  • 1.0.7400.20084:685