Pensionsudspil vedtaget: Hvad betyder det for din pension?

Lovpakken ”Flere år på arbejdsmarkedet” er nu vedtaget, og du kan her se, hvad de vigtigste ændringer kommer til at betyde for din pension. Regeringens drøftelser om justeringer på skatteområdet er udskudt til efter nytår. Det skriver vi til dig om, når skatteaftalen er på plads i det nye år.

Regeringsudspillets fem største ændringer er:

  1. Nye indbetalingsregler for aldersforsikring.
  2. Ændret tidspunkt for udbetaling af nyoprettede pensionsordninger.
  3. Længere udbetalingsperiode for ratepension.
  4. Mulighed for senere udbetalingstidspunkt for kapitalpension og aldersforsikring.
  5. Udligningsskatten for store pensionsudbetalinger fjernes.

1. Nye indbetalingsgrænser for aldersforsikring
En aldersforsikring (aldersopsparing) er et pensionsprodukt, hvor du ikke har skattefradrag, når du indbetaler til den, men hvor udbetalingen ved pension til gengæld også er skattefri. Du betaler i øvrigt fortsat almindelig pensionsafkastskat på 15,3 procent af afkastet.

I 2017 kan du indbetale 29.600 kr. til din aldersforsikring. Med de nye regler bliver det sådan:

- Fra 2018 kan du kun indbetale 5.100 kr. til aldersforsikringen om året. Beløbet reguleres årligt.
- I de 5 år, der går forud for året, hvor du når folkepensionsalderen, kan du dog indbetale
  46.000 kr.om året       (2018-niveau – se reguleringen i oversigten).
- Du kan fremover vælge at få aldersforsikringen udbetalt som en engangsudbetaling, rateudbetaling eller som livslang pension. Tidligere kunne aldersforsikringen kun udbetales som engangsudbetaling.

Hvis du ændrer en del af din indbetaling fra ratepension eller livslang pension til en aldersforsikring, skal du være opmærksom på, at det kan have indflydelse på dine muligheder for at opnå visse offentlige ydelser (fx boligsikring). Det skyldes, at indbetalingerne til aldersforsikringen ikke bliver trukket fra i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

2. Tidligste udbetaling af din pension
Med ønsket om at fastholde danskerne flere år på arbejdsmarkedet, er folkepensionsalderen hævet. Dette har også betydning for, hvornår du kan få din aldersforsikring udbetalt. Det kan dog ikke ændres for allerede oprettede pensionsordninger.

Har du en pension, der er oprettet før 1. maj 2007 er tidligste udbetalingsalder 60 år. Er din pension oprettet efter 1. maj 2007, kan den tidligst udbetales fem år før din folkepensionsalder.

Med de nye regler bliver det sådan:
- Pensioner, der oprettes efter 1. januar 2018, kan tidligst udbetales tre år før folkepensionsalderen.

Du skal være opmærksom på muligheden for at fastholde din ”laveste” pensionsudbetalingsalder, hvis du skal oprette en ny pensionsordning, men også hvis du skal overføre eller sammenlægge pensionsordninger. Spørg derfor altid din rådgiver til råds.

Vær også opmærksom på, at der gælder særlige regler for udbetalingsalderen for personer, der er født mellem 1. januar 1959 og 31. december 1962.

3. Mulighed for længere udbetalingsperiode af din ratepension
I dag kan du som udgangspunkt få udbetalt din ratepension over en periode på 25 år. Dette bliver nu ændret så perioden forlænges til 30 år. For pensionsordninger oprettet før 2018 kan perioden dog variere.

4. Senere udbetalingspunkt for kapitalpension og aldersforsikring
Du kan vælge at udsætte udbetalingen af din kapitalpension og aldersforsikring så den først udbetales 20 år efter det tidligste udbetalingstidspunkt for dine pensionsordninger i modsætning til nu, hvor det er 15 år.

Hvis du forlænger udbetalingsperioden for din ratepension, betyder det, at du får udbetalt mindre hver måned. Men det betyder også, at skatten bliver lavere, fordi din indkomst falder. Derfor er ændringen særligt vigtig for dig, hvis du betaler topskat af din udbetalte ratepension. En lavere indkomst kan også have betydning for de sociale ydelser, som du kan modtage fra det offentlige. Det kan du beregne på borger.dk.

Du vil fortsat kun skulle betale 15,3 procent i pensionsafkastskat ved at lade din opsparing stå, hvilket for de fleste vil være en lavere beskatning. Om det er en fordel for dig, afhænger naturligvis helt af dine ønsker og behov og samlede økonomiske situation. Vi anbefaler derfor, at du får en rådgivning, som ser på din families samlede økonomi.

Det er i øvrigt først på udbetalingstidspunktet, at du skal beslutte, om du vil forlænge udbetalingsperioden for din ratepension. Og hvis du allerede er i gang med at få udbetalinger fra en ratepension, kan du også godt få forlænget udbetalingsperioden efter de nye regler. Du skal dog give Skandia besked året før.

5. Udligningsskatten på store pensionsudbetalinger fjernes
Hvis du modtager pensionsudbetalinger (inkl. folkepensionen) i dag, der overstiger et bundfradrag på 388.200 kr. (2017-niveau), betaler du en særlig udligningsskat på 3 procent.

Oprindeligt skulle udligningsskatten udfases over de næste 2 år, sådan at der skulle betales 2 procent i 2018 og 1 procent i 2019. Det er nu aftalt, at udligningsskatten straks fjernes.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 12:43
  • 1.0.7400.20084:685