Sådan håndterer Skandia coronavirus

Skandia, som er en del af AP Pension koncernen, tager situationen med coronavirus/covid-19 meget alvorligt, og vi følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger.

Som pensions- og forsikringsselskab har vi samtidig et særligt ansvar for vores mange kunder og medarbejdere. Selvom situationen er alvorlig, skal vi fortsat kunne udbetale pensionsydelser, placere indbetalinger og være tilgængelige for kunder, der har brug for deres forsikring.

Derfor har vi iværksat en række tiltag, der på den ene side støtter op om myndighedernes afbødningsstrategi, og som samtidig gør os i stand til at opretholde en stabil drift og servicering af kunderne.

Reduceret bemanding

Vi tager myndighedernes opfordring meget seriøst, og derfor har vi bedt et stort antal medarbejdere om at arbejde hjemmefra i den kommende tid, i det omfang det er muligt. Således er det kun det absolut nødvendige personale, der er til stede på vores kontorer.

Normale åbningstider, men måske længere svartider

Vi holder fast i vores normale åbningstider på telefonen, men da vi kører med nedsat bemanding, opfordrer vi kunder og samarbejdspartnere til primært at kontakte os på mail i den kommende tid.

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at servicere og rådgive vores kunder bedst muligt, men der kan være perioder, hvor der er længere svartider på telefonerne eller øget ekspeditionstid på skriftlige henvendelser og sagsbehandling.

Kundemøder afholdes telefonisk

Vi vil gerne fortsat holde de aftalte rådgivningsmøder med vores kunder, men for at mindske risikoen for smittespredning, vil vi kontakte alle kunder og opfordre til, at vi afholder telefonmøder i stedet for fysiske møder. Er det ikke muligt at afholde møderne telefonisk eller elektronisk, vil vi finde en ny tid.

Udlandsrejser og arrangementer aflyses

Vi har aflyst alle rejser til udlandet for en periode, ligesom vi desværre har set os nødsaget til at aflyse vores kundearrangementer.

Vi håber på jeres forståelse og tålmodighed i den kommende tid, hvor vi er nødt til at gøre tingene anderledes end normalt for at tage størst mulig hensyn til alle.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 13:13
  • 1.0.7400.20084:685