Skandia vurderer konstant den aktuelle situation på de finansielle markeder

Coronavirussen har bidt sig fast i de finansielle markeder, og det kan de fleste kunder mærke på pensionsopsparingen. Men pension er en langsigtet investering, minder Skandias CIO, Peter Rixen, om.

De finansielle markeder er hårdt ramt af coronavirussen, der siden virussen bed sig fast i Europa har resulteret i store fald på verdens aktiemarkeder. Den aktuelle krise kan ifølge Skandias CIO, Peter Rixen, bedst sammenlignes med det amerikanske børskrak på Wall Street i 1929 og den seneste finanskrise i 2008.

Det er voldsomme ting, vi oplever i øjeblikket. Vi befinder os i en situation, som vi kun ser yderst sjældent. I USA er aktiemarkedet faldet cirka 30 procent i løbet af en måned, mens det i Europa er faldet godt 40 procent. I Skandias investeringsafdeling er vi derfor i maksimalt beredskab for hele tiden at vurdere den aktuelle situation.

De store fald på aktiemarkedet kan også ses på kundernes afkast i årets første måneder af 2020, men pension er en langsigtet investering, så det gælder om at have is i maven.

I Skandia er vi er langsigtede investorer, og vi tilpasser strategien efter, hvem der kan tåle at tage risiko, og hvem der ikke kan. Samtidig er det værd at bemærke, at periodevise korrektioner også skaber muligheder.

Krise i realøkonomien

Selvom den aktuelle situation med store fald på aktiemarkedet giver mindelser om finanskrisen i 2008, så er der dog forskel på de to kriser.

Ved finanskrisen i 2008 så vi en sygdom i systemet. Det har vi ikke nu, hvor vi har en krise i realøkonomien. Det er en klar forskel, og det kan gøre, at den nuværende situation ikke bliver lige så slem som under finanskrisen. Hvis sygdomskrisen kan inddæmmes, så kan vi formentligt komme hurtigere tilbage til normalitet end ved en finansiel krise. Men holder vi nedlukket i tre måneder, så kan det udvikle sig til en systematisk krise.

Politikerne gør, hvad de kan. De kommer med økonomiske hjælpepakker med meget store beløb. De er kreative med løsningerne, og de kan finde drejebogen frem fra krisen i 2008 i forhold til, hvad de kan gøre for at sikre likviditet.

Væksten vil falde

For at se en positiv vending på de finansielle markeder kræver det blandt andet, at vi ser et fald i antal smittede og døde i Italien, der er særdeles hårdt ramt af coronavirussen, da det vil vise, at en nedlukning af samfundet virker, som det har været tilfældet i Kina og andre steder i Asien. Ligesom vi fortsat skal se store finanspolitiske hjælpepakker rundt om i Europa, USA og Kina. Vi skal dog være forberedte på at se nogle meget skarpe fald i væksten i første halvår af 2020, mens vi muligvis vil kunne se en gradvis normalisering i andet halvår.

Den kommende periode bliver meget afgørende for, hvordan det kommer til at gå.

Det helt afgørende spørgsmål netop nu er, om de tiltag man har taget om at lukke store dele af samfundet ned i Europa og USA kan knække kurven af smittede med coronavirus. I Kina er de stort set lykkedes med at inddæmme smittespredningen, og de er næsten tilbage til normale tilstande. Hvis det også sker i Europa og USA, vil det være en nyhed, der kan fjerne noget af panikstemningen på markedet. Hvis tiltagene omvendt ikke knækker kurven, er det sandsynligt, at aktiemarkedet vil falde endnu mere.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 11:24
  • 1.0.7400.20084:685