Stigende aktiekurser og faldende renter giver gode afkast til Skandias kunder

Trods bekymrende overskrifter om international politik og økonomi, har stigende aktiekurser og faldende renter givet flotte afkast til Skandias kunder i årets første 9½ måned.

Året 2019 har indtil videre trukket en lang række negative overskrifter i forhold til både politik og økonomi. De største overskrifter har koncentreret sig omkring den verserende handelskrig mellem USA og Kina, hvor forhandlingerne har været præget af et skridt frem og to tilbage. Det samme har gjort sig gældende i spillet omkring det kommende Brexit, hvor det bliver sværere og sværere at se en mulig løsning i den nærmeste horisont.

Samtidig er den økonomiske vækst i tilbagegang flere steder i verden. Både Tyskland og England står på kanten af faldende økonomisk vækst og i Kina skuffer væksten også. I de seneste måneder er frygten for økonomisk nedgang i USA også taget til med stigende diskussion om en mulig recession efter mere end ti års økonomisk fremgang. 

Med rækken af negative overskrifter og stigende bekymringer for den globale vækst ville det være nærliggende at forvente en tilsvarende negativ udvikling på de finansielle markeder. Intet kunne imidlertid være længere fra sandheden. De globale aktiemarkeder er steget med mellem 16 og 22 procent afhængigt af graden af valutaafdækning. 

Store stigninger på aktier og kraftigt faldende renter

Det er primært de amerikanske aktier, der har ført an i aktiefesten med et afkast på mere end 25 procent uden valutaafdækning. Også det europæiske aktiemarked har set meget flotte stigninger på næsten 20 procent. Udviklingen i Emerging Markets og Japan har også været positiv, men dog med noget mindre stigninger. 

De flotte afkast på aktiemarkedet er skabt som resultat af, at de største centralbanker i verden har signaleret, at de er parat til at afhjælpe eventuelle udfordringer med den økonomiske vækst. Det har allerede betydet rentenedsættelser i både USA og Europa. Obligationsmarkederne tror på yderligere rentenedsættelser, hvilket også har presset de lange obligationsrenter ned i rekordlave niveauer. Eksempelvis nåede den danske tiårige rente i august ned i minus 0,67 procent. Det betyder, at den danske stat i lighed med en række andre lande faktisk modtager rente for at låne penge. 

De kraftigt faldende renter har betydet, at der har været pæne kursstigninger på de sikre obligationer. 

Investorerne har altså både tjent penge på aktier og obligationer, hvilket også afspejles i afkastene hos Skandias kunder. De mest forsigtige kunder i vores blandede porteføljer har opnået afkast på omkring 6 procent mens de mest risikovillige har fået op mod 18 procent (medio september 2019).

Uløste problemer kan give uro i den kommende tid

Selvom de store centralbanker har gjort, hvad de kan for at bevare optimismen blandt investorerne, så er det væsentligt at påpege, at ingen af de mange problemer, der har trukket de negative overskrifter er blevet løst endnu. Derfor er der også risiko for, at vi over de kommende måneder kan opleve stigende uro og dermed faldende kurser på specielt aktiemarkederne. Omvendt så kan der være yderligere stigninger forude, hvis det faktisk lykkes at løse nogle af disse udfordringer. I den situation må man så forvente, at renterne igen vil kravle op, hvilket vil resultere i faldende kurser på obligationsmarkederne.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 13:21
  • 1.0.7400.20084:685