Stress koster både i sygenærvær og sygefravær

Skandia har netop været på finans.dk med en artikel om stress og forebyggelse. Læs de vigtigste pointer her, se hvordan I kan få hjælp til at forebygge stress, og få tre gode råd, som kan hjælpe jer her og nu.

Hjertebanken, mavesmerter, koncentrations- og hukommelsesbesvær. Flere og flere danskere kan nikke genkendende til disse symptomer. Faktisk har næsten hver anden dansker følt sig stresset inden for det seneste år, og næsten hver tredje kender til kolleger, der har været sygemeldte med stress inden for de seneste tre år. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Skandia.

Samtidig er det vigtigt at huske, at stress ikke kun påvirker sygefraværet men også sygenærværet. Det vil sige, at stress både er dyrt, når medarbejdere ikke møder på arbejde på grund af stress - og når de møder på arbejde, selvom de føler sig syge. Det vurderer psykolog- og stressforsker, Malene Friis Andersen:

"Sygenærvær i forbindelse med stress, altså at en medarbejder går på arbejde med stresssymptomer, kan blive langt dyrere end selve sygefraværet, fordi der er markante følgevirkninger som fx nedsat koncentration og hukommelse, manglende overblik og dårligere samarbejdsevner. Det kan reducere medarbejderens produktivitet med op til 25 procent i en lang periode op til en egentlig sygemelding."

Hjælp at hente

Som kunde i Skandia er der hjælp at hente via jeres pensionsordning. Både i forhold til trivsel og forebyggelse samt håndtering af stress. Vi hjælper jer fx med svar på:

1: Hvordan I bedst muligt støtter en syg medarbejder, eller en der viser tegn på mistrivsel
2: Hvordan I passer bedst på de øvrige kolleger samtidig med, at I hjælper den pågældende medarbejder
3: Hvordan I tager bedst i mod en medarbejder, der vender tilbage efter en sygemelding.

I kan også få vores Sund & Rask-måling, som tager temperatuen på trivslen i virksomheden, så vi sammen kan finde ud af, hvordan vores hjælp kan skabe størst værdi for jeres virksomhed.

> Læs hele artiklen på finans.dk her (kræver login)
> Læs Skandias pressemeddelelse om stress og forebyggelse

3 gode råd til forebyggelse

1. Reagér på signaler
Præsterer medarbejderne, som de plejer? Har de ændret adfærd? Møder de på arbejde, selvom de er syge? Det gælder også hjemmearbejdsdage, der kan dække over medarbejdere, som har brug for en mental pause eller er fysisk syge.

2. Klare retningslinjer
Formuler klare retninglinjer for, hvad man gør, hvis man spotter en kollega, som mistrives og viser tegn på stress. Skal man gå til HR? Til en tillidsperson, eller til nærmeste leder? Kommunikér disse retningslinjer til alle på arbejdspladsen - ikke kun til lederne.

3. Brems den negative udvikling
Viser en medarbejder tegn på stress eller på anden vis mistrivsel, skal dette håndteres så hurtigt som muligt. Det gælder om at sikre medarbejderens trivsel og bremse den negative udvikling. Gå i dialog med medarbejderen, og vær tydelig omkring den adfærd I ser - og hvor I gerne vil hen. Husk også at have fokus på medarbejderens kolleger, så de ikke påvirkes af samme negative udvikling.

Kilde: Arbejdsmiljøviden.dk

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 13:18
  • 1.0.7400.20084:685