Sundhedsforsikring og graviditet

- Skandia ændrer praksis

Den 7. oktober satte P1 Orientering på Danmarks Radio fokus på gravides vilkår, når det handler om sundhedsforsikringer. I studiet havde de blandt anden Institut for Menneskerettigheder, som vurderede, at gravide risikerer at blive udsat for kønsdiskrimination, når de har brug for deres sundhedsforsikring.

Skandia har derfor kigget på vores vilkår og betingelser, og vi kan se, at der er brug for at foretage visse justeringer, så vi ikke risikerer at forskelsbehandle vores kunder på grund af køn.

Konkret er der i dag en undtagelse i forsikringsbetingelserne for Lifeline Standard og Lifeline Plus, som begrænser dækningen for følgesygdomme i forbindelse med graviditet. Men som konsekvens af vurderingen fra Institut for Menneskerettigheder har Skandia besluttet, at vi vil fjerne denne undtagelse.

Vi opdaterer forsikringsbetingelserne pr. 1. januar 2021, men vi ændrer allerede fra mandag den 12. oktober praksis, så vi formelt afskaffer undtagelsen med det samme.

Vi opfordrer samtidig kunder, der har fået afslag på dækning i forbindelse med en graviditet, til at kontakte os. Det kan være, hvis man fx har fået afslag på dækning af fysioterapibehandling eller lignende. Så vil vi genvurdere sagen i det omfang, det er muligt.

  • © Skandia 2021
  • 21-10-2021 19:43
  • 1.0.7400.20084:685