Gode afkast til Skandias kunder i 2019

2019 blev et rigtig godt afkastår, også for Skandias kunder. Afkastet lå i top 3 blandt de kommercielle pensionsselskaber. De højeste afkast blev opnået i porteføljerne med den højeste risikoprofil.

Kunder med Skandia Livscyklus, mellem risiko og 30 år til pension har fået et afkast på 18,6 procent, mens kunder med mellem risiko og 15 år til pension har fået 15,7 procent, og kunder med mellem risiko og 5 år til pension har fået 10,9 procent.

I Skandia Match endte kunder med Match 7 (ekstra høj risiko) året med et positivt afkast på 22,25 procent. I den anden ende af skalaen endte Match 1 (lav risiko) med et positivt afkast på 6,84 procent.

Også det passivt forvaltede Skandia Basic har klaret sig godt med afkast mellem 6.67 procent (Basic 1, lav risiko) og 23,61 procent (Basic 4, ekstra høj risiko).

Du kan se dit afkast på Mit Skandia eller i vores app.

Udviklingen på de finansielle markeder

Baggrunden for de gode afkast er en på mange måder ekstraordinær udvikling på de finansielle markeder i 2019, som står i skarp kontrast til udviklingen året før. Stort set alle aktivklasser leverede positive afkast i 2019, hvor det modsatte var gældende i 2018.

Udviklingen står også en smule i kontrast til de begivenheder, som prægende verden i løbet af 2019. Handelskrigen mellem USA og Kina blev ved med at trække negative overskrifter i løbet af året, ligesom sagaen om Brexit så ud til at være en endeløs historie. Begge var medvirkende til, at den økonomiske vækst skuffede, og at forventningerne blev nedjusteret flere gange i løbet af året. Den aftagende økonomiske vækst ramte også virksomhederne, hvor indtjeningen stagnerede eller i flere lande decideret faldt i forhold til 2018.

At 2019 alligevel endte som lidt af et jubelår skal i høj grad tilskrives centralbankernes og specielt den amerikanskes ageren. Den amerikanske centralbank gennemførte en markant justering af deres pengepolitik efter at have forhøjet renterne fire gange i 2018 til at nedsætte renten tre gange i løbet at 2019.

Kombinationen af de nye signaler fra centralbankerne og en forholdsvis lav værdiansættelse efter store kursfald i fjerde kvartal blev startskuddet til en næsten eksplosiv stigning i året første fire måneder, hvor eksempelvis det amerikanske aktiemarked steg med ca 18 procent. Herefter fulgte en periode på fire måneder, hvor usikkerheden omkring handelskrig, Brexit og økonomisk vækst igen blev den dominerende markedsfaktor, hvilket betød en periode med store udsving på aktiemarkedet uden en egentlig retning. I slutningen af året kom der imidlertid en større tro på en afklaring på både handelskrig og Brexit, hvilket også førte til en større optimisme for den økonomiske vækst og dermed virksomhedernes indtjeningsmuligheder. Det førte til fornyede stigninger på aktiemarkedet, hvor det amerikanske aktiemarked igen førte an med stigninger på omkring 11 procent. Samlet steg de globale aktier målt i lokalvaluta med hele 27 procent i 2019.

Centralbankernes ageren havde også en tydelig effekt på obligationsmarkederne, hvor de tiårige tyske renter faldt fra godt 0,2 procent ved årets start til -0,7 procent i slutningen af august. Herefter steg renterne igen for at ende omkring -0,2 procent ved årets afslutning. Samlet var det dog fortsat et pænt rentefald, hvilket resulterede i ganske fornuftige afkast på obligationerne.

De mere risikable obligationer i form af High Yield obligationer og obligationer fra Emerging Markets havde også et flot år, da de nød godt af det generelle rentefald samtidig med, at kreditspændene faldt. Dermed sluttede denne type obligationer med afkast på omkring 10 procent.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 11:24
  • 1.0.7400.20084:685