Tag stilling til pensionen, hvis du bliver sagt op

Den igangværende corona-krise betyder desværre, at vi ser en stigning i antallet af danskere, der mister jobbet. I den situation er det vigtigt, at man tager stilling til sin pensionsordning og ikke mindst de tilhørende forsikringer. Kunder i Skandia, der bliver sagt op fra deres arbejde, vil modtage et brev fra os med informationer om, hvilke muligheder de har, når ansættelsen stopper.

Der er meget at forholde sig til og bekymre sig om, hvis man mister sit arbejde, og derfor er det også naturligt, at pensionsordningen ikke har første prioritet. Men rigtig mange pensionsordninger omfatter også en række forsikringer, og derfor er det vigtigt at tage stilling til, hvad der skal ske med pensionsordningen og særligt forsikringerne, når ansættelsesforholdet stopper.

Du er automatisk dækket de første tre måneder

Vi skriver til dig, når vi modtager besked fra din arbejdsgiver om, at du fratræder. I brevet får du information om, hvilke muligheder du har for at videreføre din pensionsopsparing og dine forsikringer.

Som kunde i Skandia er du automatisk dækket af dine eventuelle forsikringer i tre måneder, efter din ansættelse ophører. Du kan fx være omfattet af forsikring ved tab af erhvervsevne, forsikring ved død, forsikring ved kritisk sygdom. Dette gælder dog ikke en eventuel sundhedsforsikring.

Efter tre måneder bortfalder dine forsikringer automatisk, hvis vi ikke har hørt fra dig. Derfor anbefaler vi under alle omstændigheder, at du kontakter din pensionsrådgiver eller Skandias kundecenter med det samme, hvis du bliver sagt op.

Du kan beholde nogle af dine forsikringer i op til et år uden at indbetale
Vi anbefaler generelt, at du bevarer dine forsikringer i Skandia, hvis du ikke har tilsvarende forsikringer i et andet selskab. Det gælder særligt, hvis du er syg eller hvis dit helbred har ændret sig, siden du oprettede forsikringerne, da du i så fald ikke nødvendigvis kan oprette nye forsikringer på samme vilkår senere.

Du kan beholde nogle af dine forsikringer uden at indbetale til din pensionsordning, så længe prisen for forsikringerne kan betales af din pensionsopsparing i Skandia. Du kan som udgangspunkt beholde forsikringerne i et år, og derefter kan du aftale med os, om du evt. kan forlænge perioden. 

Du kan ikke beholde eventuelle skattefri forsikringer i Skandia. Det drejer sig typisk om forsikring ved kritisk sygdom, som bortfalder automatisk efter tre måneder. 

Se din ordning på Mit Skandia

Du kan se din pensionsordning i Skandia på Mit Skandia. Her kan du f.eks. se, hvilke forsikringer du har og hvordan din pension er investeret. 

Hvis du er blevet opsagt og vil vide mere om, hvordan du er dækket, kan du kontakte Skandia på telefon 7012 1213. 

Flere situationer, hvor det er en god idé at være opmærksom på pensionen

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 11:18
  • 1.0.7400.20084:685