Velkommen til AP Pension – et stærkt pensionsselskab

AP Pension er glade for at byde dig velkommen. Som du måske ved, har AP Pension købt Skandias danske forretning. Købet blev endeligt ved årsskiftet, og det betyder nye muligheder for dig og vores mange andre kunder.

Vi er nu i gang med sammenlægningen af AP Pension og Skandia med AP Pension som det fortsættende selskab. Det betyder, at du i en periode fortsat får information fra Skandia, og når der er nyt om din pensionsordning, får du selvfølgelig besked.

Du kan gøre din indflydelse gældende i AP Pension 

I AP Pension er det kunderne, der vælger bestyrelsen, og dermed er det i sidste ende også kunderne, som er med til at sætte vores strategiske retning. Kunderne er repræsenteret af delegerede, som vælges blandt vores kunder. Og det er også blandt de delegerede, at vores bestyrelse vælges.

Da du nu er blevet en del af AP Pension-koncernen, har du mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Om kort tid åbner vi for valg af delegerede – et valg, som du inden længe kan læse mere om på www.skandia.dk og www.appension.dk. Her kan du blandt andet læse om muligheder for indflydelse og deltagelse.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 12:49
  • 1.0.7400.20084:685