Nyt banksamarbejde med Danske Andelskassers Bank

Kunderne i Danske Andelskassers Bank A/S og Skandia vil fremover få adgang til en række nye produkter og services, når startskuddet lyder den 1. januar 2017 til et samarbejde på bank- og fir-mapensionsområdet. Begge selskaber ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner for eksisterende kunder, ligesom de begge har et ønske om at få nye kunder.

Skandia og Danske Andelskassers Bank har indgået en aftale om at tilbyde firmapensions- og bankpro-dukter til hinandens kunder fremover, særligt hvad angår små og mellemstore erhvervskunder. Begge parter ser den nye konstellation som en kilde til vækst og dermed til nye kundeforhold, men samarbejdet er også et skridt i retning af at kunne tilbyde et bredere produktunivers til eksisterende kunder.

”Danske Andelskassers Bank har igennem længere tid kigget efter en samarbejdspartner, som kan levere kvalitetsprodukter til vores erhvervskunder inden for firmapensions- og sundhedsforsikringsområdet, og som matcher den type erhvervskunder, vi har flest af her i banken. Ved at indgå partnerskab med Skandia kan vi fremover tilbyde små og mellemstore virksomheder en bred vifte af firmapensions- og sundhedsordninger, hvilket er helt i tråd med bankens strategi om at gøre en endnu større indsats på erhvervsområdet,” siger Jan Pedersen, der er adm. direktør i Danske Andelskassers Bank.

Også hos Skandia er man glade for det nye samarbejde:

”Skandia skal vokse markant de kommende år. Derfor har vi et ønske om dels at styrke vores distributi-onskraft og dels at kunne tilbyde produkter, services og koncepter, som motiverer eksisterende kunder til at blive ved med at være kunder. Det gør vi blandt andet gennem vores partnerskabsstrategi. Vi er glade for nu at kunne føje Danske Andelskassers Bank til listen over stærke samarbejdspartnere,” forklarer Peter Bangsgaard, der er direktør for Salg & Marked i Skandia.

”Et rigtig godt match”

Både Danske Andelskassers Bank og Skandia har en lang historie bag sig, og begge selskaber har mere end 100 års erfaring i den finansielle branche. Det er dog ikke kun den lange historie, selskaberne har til fælles. Begge arbejder ud fra den tese, at kunderne skal mødes med rådgivning, koncepter og services, der tager udgangspunkt i, hvor kunderne er i deres liv lige nu.

”Det, at vi har et fælles syn på rådgivning og kunder og kan genkende os selv i hinandens strategier, gør det her til et rigtig godt match. Vi ser meget frem til samarbejdet”, siger Jan Pedersen fra Danske Andels-kassers Bank.

Peter Bangsgaard fra Skandia peger desuden på, at partnerskabet også er et godt match rent geografisk:

”Vi tror meget på, at den lokale forankring er vigtig i kontakten med de små og mellemstore virksomheder, og derfor har vi et stort netværk af lokale agenter, som dækker det meste af landet. Danske Andelskassers Bank har filialer på både Fyn og i Jylland, og de dækker et område rent geografisk, hvor Skandia også er stærkt repræsenteret gennem vores agentnetværk. Det mener jeg giver os nogle unikke lokale fordele.”

Stort potentiale i små og mellemstore virksomheder

Både Danske Andelskassers Bank og Skandia ser de små og mellemstore virksomheder som et særligt fokusområde, og begge parter vurderer, at der er potentiale for yderligere vækst i netop dette segment. Med en samlet portefølje på mere end 13.000 små og mellemstore erhvervsvirksomheder mellem de to selskaber har de to aktører store forventninger til samarbejdet.

”Mange mindre og mellemstore virksomheder har i dag placeret deres bankforretning og deres pensions-ordning hos samme leverandør. Tidligere har det været svært for os at bryde ind i denne værdikæde, fordi vi kun kunne dække visse områder af virksomhedernes behov. Men med dette set-up, hvor vi så at sige kan tilbyde en fuld palet af produkter fra pension og sundhedsforsikringer over bankydelser til både virksomheder og individuelle kunder, bliver vi langt mere attraktive i markedet,” siger Peter Bangsgaard fra Skandia.

”For os betyder samarbejdet, at vi kan komme endnu et skridt nærmere at være virksomhedsejernes bank, og med det nye samarbejde med Skandia kan vi tilbyde bankens erhvervskunder nogle produkter og en rådgivning på firmapensions- og sundhedsforsikringsområdet, som ofte kun er tilgængelig for de store virksomheder. Så samarbejdet er virkelig et scoop – både for banken og for vores erhvervskunder, efter-som gode vilkår på firmapension- og sundhedsforsikringsområdet kan være med til at fastholde og tiltrække medarbejdere hos erhvervskunderne,” slutter Jan Pedersen fra Danske Andelskassers Bank.


For yderligere information kontakt:

Skandia
Peter Bangsgaard, direktør for Salg & Marked
Telefon: 2962 4015

Danske Andelskassers Bank
Jens D. Hansen, udviklingsdirektør
Telefon: 8799 3087

Tine M. Pallesen, kommunikationschef
Telefon: 8799 3033

> Download pressemeddelelse (.pdf)

  • © Skandia 2021
  • 05-03-2021 19:38
  • 1.0.7400.20084:685